esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

(
Plnice

Plnice Prvn psemn zmnka o obci je z roku 1329. Pamtihodnostmi msta jsou radnice a zmek na nmst, muzeum Dr. ing. Frantika Kika, kostel Narozen Panny Marie, kostel svatho Blaeje, kaple Panny Marie nad pramenem, socha svatho Jana Nepomuckho, sloup se sousom Nejsvtj Trojice a fara. stmi msta jsou vlastn Plnice, Blianovy, Kovice, Kvasetice, Lovice, Mlynovice, Nov, Poho, tipoklasy, Vracov, Zbyslav a Zdeboice.

)
Plnice
(
Plnice - Blianovy

Bval Prvn zmnku o vsi nachzme v roce 1551, kdy byla soust panstv Zelen Hora.

)
Plnice - Blianovy
(
Plnice - Blianovy - Blianovsk lpy

Blianovsk Blianovsk lpy jsou pamtn stromy ve vesnici Blianovy, severovchodn od Plnice.

)
Plnice - Blianovy - Blianovsk lpy
(
Plnice - Blianovy - kaple sv. Vojtcha

Kaple Kaplika svatho Vojtcha pi silnici na nvsi v Blianovech.

)
Plnice - Blianovy - kaple sv. Vojtcha
(
Plnice - Blianovy - kaplika pod lipami

Blianovy Kaplika pod lipami, kter jsou vyhleny pamtnmi stromy pi vjezdu do vsi Blianovy.

)
Plnice - Blianovy - kaplika pod lipami
(
Plnice - Blianovy - pomnk padlm

Pomnk Pomnk padlm ve svtov vlce v Blianovech

)
Plnice - Blianovy - pomnk padlm
(
Plnice - kostel sv. Blaeje

Kostel Dkansk kostel sv. Blaeje v Plnici z roku 1352.

)
Plnice - kostel sv. Blaeje
(
Plnice - Kratice - tvrz

Tvrz Prvn zmnka o mal vsi Kratice s poplunm dvorem je z roku 1379.

)
Plnice - Kratice - tvrz
(
Plnice - Kvasetice

Kvasetice Kvasetice jsou mstn st msta Plnice.

)
Plnice - Kvasetice
(
Plnice - Kvasetice - kaple sv. Barbory

Kaple Kaplika sv. Barbory v Kvaseticch u Plnice

)
Plnice - Kvasetice - kaple sv. Barbory
(
Plnice - Kvasetice - K

K K na kiovatce silnic do Lovic, tipoklas a Kvasetic.

)
Plnice - Kvasetice - K
(
Plnice - Kvasetice - K I

K u Kvasetic pi silnici do Plnice

)
Plnice - Kvasetice - K I
(
Plnice - Kvasetice - Maxberk

Maxberk Na ad dobovch pohlednic Plnice dominuje na nvr za mstem v tsn blzkosti Kvasetic zcenina jaksi mohutn stavby. Jedn se o pozstatky zejm barokn spky postaven z lomovho kamene, kter se lidov kalo Maxberk.

)
Plnice - Kvasetice - Maxberk
(
Plnice - K

K K v Plnici pi silnici z Klatov

)
Plnice - K
Plnice - Lovice - kaple
Plnice - Lovice - K
(
Plnice - Lovice - prodn pamtka Velk kmen

Velk Zvlt chrnn zem Velk kmen se rozkld na zpadn orientovanm svahu pobl obce Blianovy na Plnicku. Statut prodn pamtky m cl ochrnit zbytky pirozench buin na rozloze nco mlo pes 1 ha. Jedn se o lenit skaln tvar,dlouh asi 60 km,s kou kolem 30 m.

)
Plnice - Lovice - prodn pamtka Velk kmen
(
Plnice - Lovice - zmek

Zmek Na potku 18. stolet nechali ve vsi Lovice postavit barokn zmeek tehdej majitel plnickho panstv Boitov z Martinic. Jeho plny dajn vytvoil znm stavitel Kilin Ignc Dientzenhofer, kter v roce 1720 stavl poutn kostel v Nicov. Zmek je poprv uvdn a v roce 1789.

)
Plnice - Lovice - zmek
(
Plnice - Nicov - kaple Panny Marie nad pramenem

Kaple Kaple v Nicov nad pramenem

)
Plnice - Nicov - kaple Panny Marie nad pramenem
(
Plnice - Nicov - kostel Narozen Panny Marie

Barokn Kostel v Nicov pedstavuje vznamnou stavbu vrcholnho baroka. Byl vybudovn podle pln Kilina Ignce Dienzehofera v letech 1719 - 1730.

)
Plnice - Nicov - kostel Narozen Panny Marie
(
Plnice - Nicov - socha

Socha Socha sv. Jana Nepomuckho u silnice . 186 za Nicovem

)
Plnice - Nicov - socha
(
Plnice - Nov Plnice

Nov Nov Plnice je mstn st msta Plnice.

)
Plnice - Nov Plnice
(
Plnice - Nov Plnice - kaplika

Kaple Kaplika svatho Vclava v Nov Plnici na nvsi

)
Plnice - Nov Plnice - kaplika
(
Plnice - pamtn deska Vladimru Helfertovi

Pamtn Pamtn deska hudebnmu vdci a universitnmu profesorovi Vladimru Helfertovi.

)
Plnice - pamtn deska Vladimru Helfertovi
(
Plnice - Poho

Poho je mstn st msta Plnice

)
Plnice - Poho
(
Plnice - Poho - kaple

Kaplika v Poho z roku 1925.

)
Plnice - Poho - kaple
(
Plnice - Poho - pomnk padlm

Pomnk padlm v Poho

)
Plnice - Poho - pomnk padlm
(
Plnice - prodn park Plnick heben

Plnick Pevn st parku je pokryta lesy. Krom les, nejlpe zachovalch v ZCH Jelen vrch a Velk Kmen, jsou pro tento park vznanm krajinnm prvkem balvanit pastviny a louky, na kterch se vyskytuje ada chrnnch rostlin. Zdroj: Prodn pamtky Klatovska, Naturis o.s., 2005

)
Plnice - prodn park Plnick heben
(
Plnice - rodn dm Frantika Kika

Rodn Plnice se me pochlubit rodnm domkem slavnho eskho vynlezce Frantika Kika, kter stoj v Kikov ulici.

)
Plnice - rodn dm Frantika Kika
(
Plnice - socha sv. Jana Nepomuckho

Socha sv. Jana Nepomuckho ped radnic v Plnici.

)
Plnice - socha sv. Jana Nepomuckho
(
Plnice - Souso Nejsvtj trojice

Souso Barokn souso se sloupem bylo postaveno na mst nkdejho prane v horn sti nmst za dnen radnic patrn jako podkovn Bohu za ukonen morov nkazy dobytka.

)
Plnice - Souso Nejsvtj trojice
(
Plnice - sportovn arel

Sportovn Sportovn arel v Plnici

)
Plnice - sportovn arel
(
Plnice - Stuchlovna - K

K K ve Stuchlovn u silnice do Zbyslavi

)
Plnice - Stuchlovna - K
(
Plnice - Vracov

Vracov Prvn zmnku o Vracov nachzme v soupisu majetku panstv Zelen Hora v roce 1558

)
Plnice - Vracov
Plnice - Vracov - K
(
Plnice - Vracov - Vracovsk lpa

Lpa Lpa velkolist (Tilia platyphyllos) roste na hrzi rybnka ve Vracov

)
Plnice - Vracov - Vracovsk lpa
(
Plnice - zmek

Zmek Pansk sdlo, o kterm nachzme v historickch pramenech prvn zmnku v roce 1584, bylo v Plnici postaveno teprve a v 16. stolet.

)
Plnice - zmek
(
Plnice - Zbyslav

Zbyslav Zbyslav je mstn st msta Plnice

)
Plnice - Zbyslav
(
Plnice - Zbyslav - Bo muka

Bo Bo muka ve Zbyslavi

)
Plnice - Zbyslav - Bo muka
Plnice - Zbyslav - kaplika sv. Panny Marie
Plnice - Zbyslav - K
(
Plnice - Zbyslav - K I

K u kapliky ve Zbyslavi

)
Plnice - Zbyslav - K I
(
Plnice - Zdeboice

Zdeboice Zdeboice jsou mstn st msta Plnice

)
Plnice - Zdeboice
(
Plnice - Zdeboice - kaple sv. Vojcha

Kaple Kaple sv. Vojtcha ve Zdeboicch

)
Plnice - Zdeboice - kaple sv. Vojcha
(
Plnice - Zdeboice - kostel sv. Jilj

Kostel Gotick kostel ve Zdeboicch pochz ze 14. stolet.

)
Plnice - Zdeboice - kostel sv. Jilj
(
Plnice - Zdeboice - K

K K ped kostelem sv. Jilj ve Zdeboicch

)
Plnice - Zdeboice - K
(
Plnice - Zdeboice - K I

K K u cesty ze Zdeboic do Kovic.

)
Plnice - Zdeboice - K I
(
Plnice - Zdeboice - lpa velkolist

Lpa Lpa velkolist (Tilia platyphyllos) je nejvt ze skupiny lip rostouc ped vchodem na hbitov na nvsi; roste v nadmosk vce 700 m.

)
Plnice - Zdeboice - lpa velkolist
(
Plnice - tipoklasy - kaplika

Kaplika Kaplika svat Anny ve tipoklasech na nvsi.

)
Plnice - tipoklasy - kaplika
Plnice - tipoklasy - K
(
Plnice - tipoklasy - K I

K K u silnice do Nehodva

)
Plnice - tipoklasy - K I
(
Plnice - tipoklasy - K II

K K ped kaplikou ve tipoklasech.

)
Plnice - tipoklasy - K II
(
Plnice - tipoklasy - K III

K K na rozcest ve tipoklasech.

)
Plnice - tipoklasy - K III
(
Plnice - tipoklasy - pomnk padlm

Pomnk Pomnk padlm ve svtov vlce v tipoklasech.

)
Plnice - tipoklasy - pomnk padlm


 
 sobota, 31. ervence 2021
 Svtek slav Ignc
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 15:01:00
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena