esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

(
Budtice - prodn park Budticko

Prodn Prodn park byl vyhlen v roce 1994 bvalm Okresnm adem Klatovy. Park se rozkld na rozloze 4 400 ha v Bavorovsk vrchovin umavskho podh v okrsku Budtick vrchovina.

)
Budtice - prodn park Budticko
(
Budtice - prodn rezervace epin

Prodn Ve zvlnn krajin kolem eky Otavy, se asi 1km od majesttn zceniny stedovkho hradu Rab nachz na ploe 178 ha jedno z nejvtch chrnnch zem v Klatovskm regionu.

)
Budtice - prodn rezervace epin
(
Chudenice - Chudenick baantnice

Baantnice Prodn pamtka od roku 1933 (15,5 ha), bval baantnice s asi 150 let starm smenm porostem a s cennmi exempli javor - klen, modn a 400 let starmi duby. Zdroj: Chrnn zem Klatovska

)
Chudenice - Chudenick baantnice
(
Chudenice - Slatina - prodn rezervace Blov

Z Prodn rezervace se rozkld na vrcholu a jihovchodnm svahu kopce Blov pobl obce Slatina na Chudenicku.

)
Chudenice - Slatina - prodn rezervace Blov
(
Dolany - Malechov - prodn rezervace Ble

Ble Prodn rezervace Ble le zpadn od msta vihov. Vlastn chrnn zem o velikosti 9,5 ha se rozkld v horn sti jihovchodnho svahu vrchu Ble, vysokho 711 m n.m.

)
Dolany - Malechov - prodn rezervace Ble
(
achrov - Zh - prodn rezervace Zhsk hnzdit

Zhsk Prodn rezervace v okol bval vesnice Zh.

)
achrov - Zh - prodn rezervace Zhsk hnzdit
(
Hartmanice - Busil - prodn rezervace Poustka

Prodn Prodn rezervace Poustka o velikosti 6,7163 ha le v pramenn oblasti pravostranho ptoku Pstrunho potoka cca 0,5 km od samoty Busil.

)
Hartmanice - Busil - prodn rezervace Poustka
(
Hartmanice - Kochnov - prodn park

Prodn zem prodnho parku sousteuje ve svch hranicch vechny rozshl lesn celky v prostoru Javorn - achrov - a k Otav, od Novho Msteka k ervenm Dvorcm.

)
Hartmanice - Kochnov - prodn park
(
Hartmanice - Star Hu - prodn rezervace Zhsk pl

Zhsk Prodn rezervace u silnice mezi Keply a bvalou Starou Hut.

)
Hartmanice - Star Hu - prodn rezervace Zhsk pl
(
Hejn - prodn rezervace Puanka

Le na stejnojmennm vpencovm vrchu jihozpadn od obce Hejn na vme 24,7 ha a zaujm pedevm zalesnn hbet vrchu PUANKA a jeho strm svahy. Zalesnn hbet pokrvaj zbytky vpnomiln buiny s pevahou buku a vskytem teplomiln a hjov kvteny. zdroj: Chrnn zem Klatovska

)
Hejn - prodn rezervace Puanka
Horaovice - Svat Pole - prodn rezervace
(
Hrdek u Suice - Odolenov - Jalovcov str

Vznamn krajinn prvek Jalovcov str Odolenov byl vyhlen Mstskm adem Suice, odborem ivotnho prosted v jnu 2011.

)
Hrdek u Suice - Odolenov - Jalovcov str
(
Hrdek u Suice - Zbynice - prodn rezervace Zbynick rybnky

Zbynick Prodn rezervace le v dol pod obc Zbynice na Suicku.

)
Hrdek u Suice - Zbynice - prodn rezervace Zbynick rybnky
(
Klatovy - Habartice - Jelen vrch

Jelen Rozprostr se ve zvlnn krajin Plnicka, asi 2 km od obce Habartice na rozloze 11 ha.

)
Klatovy - Habartice - Jelen vrch
(
Klatovy - Tupadly - Tupadelsk skly

Tupadelsk V lese u vsi Tupadly, se nachz jedinen prodn pamtka Tupadelsk skly o rozloze 0,40 ha. Vrcholov st bulinkovho kamku, vodn a vtrnou eroz vy preparovan do bizardn skupiny skal. Zdroj: Chrnn zem v okresu Klatovy

)
Klatovy - Tupadly - Tupadelsk skly
(
Mn - Petrovice - Bejkovna

Krutk Lokalita se nalz jihozpadn od Petrovic u Mna a le na rozloze 0,9 ha v Boleinsk kotlin. Je fragmentem bvalch obecnch pastvin s pramenitm a slatinitm. Meme zde obdivovat chrnn a stle mizejc mokadn rostlinn druhy, nap. orchidej krutk bahenn. zdroj: Chrnn zem Klatovska

)
Mn - Petrovice - Bejkovna
(
Myslv - Loun - prodn rezervace V Morvkch

Prodn Botaniky a entomology velmi cenn lokalita le asi 1km od obce Loun, vpravo od silnice ve smru do Paejova. Zdroj: Chrnn zem Klatovska

)
Myslv - Loun - prodn rezervace V Morvkch
(
Nehodv - Dolej drhy

Dolej zem se nachz pobl obce Nehodv, u silnice na tipoklasy v Plnick vrchovin na ploe 4,4 ha. Pramenn vvry vytvej podmnky pro vznik mokadnch spoleenstev. Stdaj se zde vlhk a podmen louky s olinou, mezofilnmi trvnky a kamennm moem. zdroj: Chrnn zem Klatovska

)
Nehodv - Dolej drhy
(
Nmice u Kdyn - prodn rezervace Hertn

Prodn Rezervace se nachz na kopci kolem zceniny hradu Nov Hertejn.

)
Nmice u Kdyn - prodn rezervace Hertn
(
Plnice - Lovice - prodn pamtka Velk kmen

Velk Zvlt chrnn zem Velk kmen se rozkld na zpadn orientovanm svahu pobl obce Blianovy na Plnicku. Statut prodn pamtky m cl ochrnit zbytky pirozench buin na rozloze nco mlo pes 1 ha. Jedn se o lenit skaln tvar,dlouh asi 60 km,s kou kolem 30 m.

)
Plnice - Lovice - prodn pamtka Velk kmen
(
Plnice - prodn park Plnick heben

Plnick Pevn st parku je pokryta lesy. Krom les, nejlpe zachovalch v ZCH Jelen vrch a Velk Kmen, jsou pro tento park vznanm krajinnm prvkem balvanit pastviny a louky, na kterch se vyskytuje ada chrnnch rostlin. Zdroj: Prodn pamtky Klatovska, Naturis o.s., 2005

)
Plnice - prodn park Plnick heben
(
Pocinovice - Orlovice - Jezvinec

Jezvinec Chrnn zem se nachz v katastrlnm zem Orlovice, v nadmosk vce 660 - 736 m, jeho vmra in 11 ha.

)
Pocinovice - Orlovice - Jezvinec
(
Sobice - prodn rezervace Na Voleku

Prodn Pat k nejcennjch nivnm loukm v okol Novosedelskho potoka asi 2 km jihozpadn od obce Sobice. Na ploe 5,22 ha jsou pedevm vzcn druhy orchidejovitch rostlin, nap. krutk bahenn, prstenec Fuchsv. Zdroj: Chrnn zem Klatovska

)
Sobice - prodn rezervace Na Voleku
(
Stran - prodn pamtka Mrzov srzy

Nachz se v drsn a romantick krajin Stranska nedaleko osady Lazny, pod vrchem Krahulice na ploe 1,86 ha. Za zhldnut stoj kamenn moe, kter je smrem po svahu vjovit uspodno do kamennch proud.zem je zajmav pedevm geologicky. zdroj: Chrnn zem Klatovska

)
Stran - prodn pamtka Mrzov srzy
(
Stran - prodn pamtka Stransk jeskyn

Stransk Jedna z mla pirozench jeskyn na Klatovsku se nachz pobl obce Stran, v tsn blzkosti silnice Rozsedly-Stran na ploe 0,5 ha.

)
Stran - prodn pamtka Stransk jeskyn
(
Tnec - Loreta

Vpencov Bval vpencov dl je jednm z nejvznamnjch zimovi netopru v zpadnch echch. Velice cenn je lesn lem s jin expozic s vskytem chrnnch druh flry. zdroj: Chrnn zen v okresu Klatovy

)
Tnec - Loreta
bo - Netebsk tisy
(
Velhartice - prodn rezervace Borek

Velhartice Na dohled od majesttnch zcenin se na kamenitch svazch vrchu Borek, rozkld prodn rezervace Borek u Velhartic o velikosti 38 ha. zem je chrnno pedevm z dvodu ochrany reliktnch bor na vchozech kemenc s pvodn borovice lesn. dce zde hnzd lesn druhy pvc. zdroj: Chrnn zem Klatovska

)
Velhartice - prodn rezervace Borek
(
Velk Hydice - prodn rezervace Prche

Prodn Zbytek pirozench pevn listnatch porost teplomilnho charakteru na strmm svahu pod zceninou nkdejho upnho hradu. Nachz se zde ada chrnnch a ohroench rostlin, nap. lilie zlatohlvek.

)
Velk Hydice - prodn rezervace Prche
(
vihov - Kokn - prodn pamtka Star hlava

Star zem le mezi koknskm hrdkem a ekou hlavou.

)
vihov - Kokn - prodn pamtka Star hlava
(
vihov - Stropice - Loupensko - prodn pamtka

Loupensko Prodn pamtka Loupensko s bulinkovm skalnm hebenem a pozstatky pravkch hrob.

)
vihov - Stropice - Loupensko - prodn pamtka


 
 ter, 29. z 2020
 Svtek slav Michal
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena