èesky        nìmecky       

Olšany - Passionssäule I


Grunddatenkraj: Plzeòský kraj
okres: Klatovy
obec: Olšany
poloha: 49°24'3.56 N, 13°37'30.9 E   516 m n.m.
adresa: Olšany, 341 01  Horažïovice
email: ou@olsany.jz.cz
url: http://www.olsany-obec.eu/
Passionssäule
Passionssäulezpìt

Foto


Passionssäule

Passionssäule


Passionssäule

Passionssäule


Passionssäule

Passionssäule


Passionssäule

Passionssäulezpìt
 
 Samstag, 21. September 2019
 Temperatur: 22.9 °C

  Wetterstation 
Datum: 2.6.2018
Abmessungszeit: 1
Temperatur: 22.9°C
Feuchtigkeit: 49.5 %
Windstärke: 9.7 km/h
Windrichtung:  Westlich


 Verkehr 
  1/22 (kø. 22/187) èásteèná uzavírka
  1/27 (kø. 27/190) èásteèná uzavírka
  1/27 (kø. 27/279) èásteèná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kø. 169/1699)) èásteèná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kø. 185/18515)) silnice uzavøena
  2/185 (Luèice u Chudenic (kø. 185/18510)) silnice uzavøena