esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

Paejov


Zkladn data


Prvn psemn zmnka o obci Paejov je z roku 1227. K obci jsou pidrueny vsi: Paejov-ndra, Strovice, Tovice, Veleice

kraj: Plzesk kraj
okres: Klatovy
obec: Paejov
poloha: 49 23' 16" N, 13 37' 31" E   548 m n.m.
adresa: Paejov, 341 01  Horaovice
Paejov
Paejovzpt

Detail

Paejov<br>
Paejov

Ve stedovku byla ves a do roku 1305 v majetku kltera sv. Ji na praskm hrad. Jej historie je tud velmi star, prvn psemn zmnka o paejovu pochz ji z roku 1227.

Ve stedovku zde stvala tvrz, jej hmota je dochovna v arelu budov bvalho panskho dvora, lidov nazvanho "Zmeek". Po ztrt sv sdeln funkce v 17. stolet, slouila tvrz dlouh lta jako sdlo sprvy lesnho seku revru Paejov, kter byl majetkem horaovickho panstv. V zpadn stn budovy je osazen nhrobnk "Urozen pan Worssily Pernklobowy narozen Heim ze Sttee a na Paejov" z roku 1628.

Na nvr nad vs stoj pseudogotick kostel z roku 1871. Byl postaven stavitelem E.Pillerem na mst starho kostelku, kter byl ve velmi patnm stavu.

Pramen: Stpky Horaovicka - pro Sdruen obc Slavnk vydal AgAkcent s.r.o. v roce 2001.

zpt

Fotogalerie


Paejov

Paejovzpt

Pbhy


Pavsk stodolnk  

Za as, kdy se Paejovu kalo Pav, il tam jeden hospod na velikm statku a vdy po sklizni se naparoval, jak m plnou stodolu. Jeho chud soused si zase stskal. Jednou se v jeho mal stodlce objevilo divn straidlo. aty z povsel, na hlav slamk byl to stodolnk. Usedl na mlat a zaal se zvtovat, a vyrostl ke krovm. Pak povd chalupnkovi, aby zael za sedlkem a pivedl ho. Kdy po dlouhm pemlouvn pyn hospod pece piel, nestail se divit. Stodola byla a po stechu pln snop ovzanch povsly a pln nahoe leel oputn slamn klobouk. 

Vodnk a eznk

el jednou vodnk do Paejova k pekai pro housky. Na zpten cest se jet zastavil u eznka. Mokr muk v krm ohmatval maso a ukazoval eznkovi, jak velk kousek m useknout. Jak se tam tak motal, usekl mu eznk s masem i prsty na ruce. Vodnk rozezlen vybhl z krmu a hrozil pomstou. Protoe vak byl eznk chlap jako hora, vodnk ho nemohl utopit. I zaal eznka souit svmi nvtvami, v chlv mu plail dobytek, ztrcelo se po dom nad a vodnk vysedval po veerech v jejich sednici na peci. Zkrtka nemohli se ho za nic zbavit. Teprve kdy eznk zemel, pestal vodnk s nvtvami.  

Praotec zedn

Ve starch listinch je zaznamenno, e dvn majitel Paejova Zachar z Dlouh Vsi vstoupil v roce 1382 do Bratrstva tla Boho a krunice s kladivem uprosted viscm. Kdo chtl mezi sob rovn vstoupit, musel pt kop stbrnch gro pamtnho sloit. Sm krl Vclav IV. mezi vyvolen patil. Chtli tito podivuhodn brati v Praze kapli k uctn Nejsvtjho tla a krve Pn vystavti. Toto tajemn bratrstvo vzalo za sv bhem husitskch bou.

Modlitba polepenho

Za krunch as kolektivizace se vracel jeden pracant z hospody U Roubal. U Kundrt kku poklekl a vydechl modlitbu:       

Odpus mi, Pane Boe na kku,
jednu mou slabou hodinku,
e jsem j tak pece kles
a do toho drustva vlez.
Prosm, Pane Boe na kku,
podej mi svou ruiku.
A budu mti hlad,
podej mi aspo kriku!


Pramen: vechny povsti Ondej Fibich, Prchesk poklad, sbrka povst b. v.


zpt
 
 steda, 20. listopadu 2019
 Svtek slav Nikola
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena