esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

jezd u Plnice - pomnk padlm


Zkladn data


Pomnk padlm v jezdu u Plnice

kraj: Plzesk kraj
okres: Klatovy
obec: jezd u Plnice
poloha: 4925'10.2 N, 1327'34.0 E   0 m n.m.
adresa: jezd u Plnice, 339 01  Klatovy
Pomnk padlm
Pomnk padlmzpt

Detail

Pomnk padlm<br>
Pomnk padlm

Pomnk tvo soubor 5 ulovch dl. 4 spodn dly jsou hrubho tvaru, 5. horn dl se zakulacenm zakonenm nese v eln ploe kruhovou desku s vnovnm. 2. dl od spodu je osazen po lev bon stran destikou se jmnem autora. 4. dl od spodu je v eln stn osazen deskou se jmny padlch, hlouben text ve stbrn barv.

Pomnk se nachz v oplocenm prostoru u silnice ped kulturnm domem. Oplocen po prav, pedn a sti lev strany tvo drtn dlce na betonov podezdvce. st oplocen lev strany tvo ze autobusov ekrny (dve hasisk zbrojnice). Zadn st tvo kamenn zdka. Za pomnkem rostou 2 lpy, obvod kmene ve vetn vce 1,3 m je u lpy po prav stran objektu 163 cm, po lev 188 cm (r. 2003). Ped kamennou zdkou rostou eky, ped pomnkem thje. V noru 2011 provedeno proezn porost.

Opis textu: Vnovno naim padlm hrdinm, 1914-1918. Blk Jakub, Blk Matj, Blohlav Vcl., Blohlav Vojt., Blohlav Adolf, Brana Vcl., Brana Matj, Cimick Josef, Cimick Fr., Flaks V., Jerucha V., Kotovec Josef, Petr V., Petrovic Fr., Sedlek Em., Sedlek tp., Sedlek Fr., Sedlek Ed., Sedlek Josef, Strnad Josef, ilhav Ed., lajer Vcl., lajer Fr., Vavika J., Vodika Jan, B.Koandrdle, Petice (autor)

vka: 464 cm

Autor: B. Koandrle z Petic

Literatura: Tomek, Josef: 100 let SDH jezd 1998. TYPOS Klatovy 1998. str. 63

Zpracoval:Jan Slma

zpt

Fotogalerie


Pomnk padlm

Pomnk padlmzpt
 
 sobota, 25. ledna 2020
 Svtek slav Milo
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena