esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

Hrdek u Suice


Zkladn data


Prvn psemn zmnka o obci Hrdek, kter le v dol Ostrun, je z roku 1298. Pamtihodnostmi jsou zmek , socha svatho Vincence ped zmkem, socha svatho Jana Nepomuckho, vodn mln, k a tvrz Kaovice.

kraj: Plzesk kraj
okres: Klatovy
obec: Hrdek
poloha: 49 15' 49" N, 13 29' 43" E   485 m n.m.
adresa: Hrdek, 342 01  Suice
Hrdek u Suice
Hrdek u Suicezpt

Detail

Hrdek u Suice<br>
Hrdek u Suice

V ce Ostrun se rovalo zlato a v okol obce byly stbrn doly.

Zbynice jsou uvdny od roku 1169 a ejkovy dokonce od roku 1045. Do roku 1479 obec psluela k hradu velhartickmu.

Hrdek, jako cel panstv, se ddil z pokolen na pokolen a nebo prodval jinm. A tak se koncem 14. stolet (1391) pes ob dcery Jana z Velhartic dostaly Velhartice a tak Hrdek do rodu pn z Hradce.

I v dob vldy pn z Hradce na Velharticch patil Hrdek k panstv a ml sv purkrab. V letech 1407 a 1408 to byl purkrab Matj a v roce 1415 Oj z Vlkovic.

V roce 1452 po smrti Oldicha z Hradce bylo panstv prodno Dpoltovi z Rzmberka. 15. ervence 1479 Vilm vihovsk z Rzmberka vydal listinu, podle kter se po velkm poru obnovuje msteku Hrdku zkupn prvo a vymezuj dal povinnosti i svobody. Po poru byla oputna tvrz a zanikl i purkrabsk ad na Hrdku.

Bhem 1. poloviny 16. stolet piel Hrdek do rukou rznm majitelm, kte prodejem panstv vyrovnvali sv dluhy. A v roce 1565 koupili polovinu Hrdku Ranov z Rana a z ejkov a roku 1588 dokoupili druhou. Po roce 1590 byl pravdpodobn vybudovn renesann zmek na mst stedovkho hrdku.

V roce 1686 koupil "statek Hrdek a Mokrosuk, tvrz Hrdek s dvorem poplunm Hrdeckm a s mstekem Hrdkem" Jan Heman ernn z Chudenic.

 
 

Z majitel Hrdku v 18. stolet stoj za zmnku Jan Ferdinand, hrab Desfours z Montu a Athienville. Statek Hrdek koupil roku 1731. Jet v tomt roce zaal pistavovat ke starmu renesannmu zmku nov barokn zmek. Roku 1746 bylo k hrdeckmu panstv pipojeno velhartick. Hrdeck panstv bylo oznaovno jako Hrdek Desfours a bylo sdlem pansk sprvy. 

Jan Ferdinand Desfours vystavl na vrchu Svatobor, v mst pramenu liv vody, kapli. Pi silnici Hrdek - Suice nechal postavit sochu sv. Jana.

Bedich Desfours nechal postavit ve dvoe zmku kapli sv. Valburgy se vstupem ze zmku i zvnjku. Po smrti Bedicha se stala ddikou Frantika Romana Desfoursov. Po jej smrti a smrti jejch dt pevzal panstv jej manel Karel Theodor Sturmfeder (1827).

Karel Strumfeder se podruh oenil. Jeho syn Otakar byl psychicky naruen hoch, v dtstv se o nj staral mstn uitel Ondej vb (pozdj editel koly) a od roku 1847 Frantiek Pravda. Po smrti Strumfedera zstal Hrdek tyem dtem jeho dcery Otlie. Za dti vedl sprvu panstv Karel Henn.

V roce 1898 pevzal panstv Bohumil Henneberg-Spiegel a spravoval ho a do sv smrti roku 1934.

Zmek je dochovn dodnes.

Pramen: http://www.hradekususice.cz/  

zpt

Fotogaleriezpt

Pbhy


Nzev obce Hrdek u Suice je odvozen od malho hrdku (tvrze), jeho zbytky jsou dodnes zachovny pod nspem v zmeckm parku. Toto drobn sdlo vzniklo pravdpodobn v souvislosti s nedalekou tbou zlata (msteko Vzduny, jeho jedinm zbytkem je kostel sv. Vavince na Zdouni). 

Pramen: vysvtlujc tabule v zmeckm parku 

zpt
 
 ter, 28. ledna 2020
 Svtek slav Otlie
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena