esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

Klatovy - ern v


Zkladn data


Znm klatovsk ern v je vznanou dominantou msta. Za dobr viditelnosti je z jejho ochozu velmi pkn rozhled po okol Klatov i na umavu.

kraj: Plzesk kraj
okres: Klatovy
obec: Klatovy
poloha: 4923'41.0 N, 1317'34.8 E   0 m n.m.
adresa: Klatovy, 339 01  Klatovy
ern v
ern vzpt

Detail

ern v<br>
ern v

ern v byla postavena v letech 1547 - 1557. V roce 1547 byla zadna mistru Antonnovi, klatovskmu staviteli, pvodem Italovi, nron stvba mstsk ve, se kterou se v budoucnu potalo, e bude soust radnin budovy. Dvody, kter vedly msto k vstavb ve byly obrann, i kdy nelo pouze o elov objekt, ze kterho by bylo mon v ase nebezpe pehldnout cel msto a okol a objevit neptele i por. Svoji lohu tehdy sehrly i motivy estetick a spoleensk, nebo prosperujc krlovsk msto potebovalo reprezentaci. Stavitelsk prce byly ukoneny v roce 1557 a tyhrann stavba z mohutnch kvdr se 6 podlami a s mdnou bn dodala klatovskmu nmst nov vzhled.

V je vysok 81,6 m a jej ochoz se nachz ve vce 70 metr. Na ochoz je mono vystoupat po 226 schodech. 

V roce 1855 byly na v osazeny hodiny, kter zhotovil mechanik Jan Boek. Roku 1904 byl jejich msk selnk nahrazen selnkem s arabskmi sly. Hodiny odbjej tvrt na bronzov cimbl zaven ve pici ve a cel hodiny nejprve na zvon Vondra a nsledn na jin vt cimbl ve pici ve.

Zajmav je i historie zvon na ern vi. V roce 1581 vyrobil mistr zvonask Martin Jindra pro v mohutn zvon. Ten byl zaven o dva roky pozdji v roce 1583, kdy v dostala nov krov, protoe pvodn byl znien porem v roce 1579. Zvon byl pozdji pojmenovn Bartolomj - Ondej, lidov pak zvan "Vondra". Tento zvon se roztavil pi poru roku 1758. Byl nahrazen novm, pochzejcm z dlny zvonae P.A. Jacominiho, o dva roky pozdji.

Pi vstupu na v je mono si zvon, kter m v prmru 2 m a v necelch 4400 kg, prohldnout. Zvon 6. prosince 1938 prasknul, co bylo vnmno jako pedzvst svtov vlky. Zvon byl v roce 1940 opraven. 

Zsadn opravou ve, kter zmnila jej podobu do t, jak ji znme dnes, byla oprava v roce 1872. Ta se provdla po niiv vichici, kter v roce 1870 shodila pvodn starou b. Nov jehlanov stecha uruje celkovou vku ve na 81,6 metru. V doln sti ve je umstn orloj, navren prof. F. Vakem. Dal opravy ve se uskutenily v roce 1942, v 60.letech minulho stolet se opravovala horn st (b, krytina u viek) a posledn oprava probhla v roce 1976, a byla zamena pedevm na zpevnn zdiva, opravu hodin, orloje a zvonu. 

Nzev ve pochz z jejho oehnut etnmi pory.


Pramen: Klatovsk pamtihodnosti, vydal Mstsk ad v Klatovech, 2000.

 

 
zpt

Fotogalerie


ern V

ern V


ern v

ern v


ern v

ern vzpt

Pbhy


se, e ern v v eskch Budjovicch byla postavena podle klatovskho vzoru. Tehdej purkmistr pesvdil v roce 1547 budjovick radn, e msto potebuje nejen pro reprezentaci, ale i pro svoji ochranu podobnou v, jako maj Klatovy.

Dal legenda prav, e kdy se v stavla, tak z mst pod Vodojemem byl postaven devn most vedouc nad stechami dom a ke stavb ve.

Podle povsti sm hlsn na ern vi vytrubovat jen do t svtovch stran, jinak by dostal polek, jako kdysi jeden z jeho pedchdc. Utdil mu jej zdej pzrak dvnho ryte pomoc kouzel.


zpt
 
 steda, 20. listopadu 2019
 Svtek slav Nikola
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena