esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

Tnec - Josef Hais Tneck


Zkladn data


Domek, kde il a pracoval Josef Hais Tneck. Josef Hais se narodil v Klatovech a po rozchodu rodi ho v Tnci u Klatov vychovvala babika, a proto m umleck pvlastek Tneck.

kraj: Plzesk kraj
okres: Klatovy
obec: Tnec
poloha: 4920'44.6 N, 1315'43.2 E   507 m n.m.
adresa: Tnec, 340 21  Janovice nad hlavou
Domek Josefa Haise Tneckho na Tnci u Klatov
Domek Josefa Haise Tneckho na Tnci u Klatovzpt

Detail

Domek Josefa Haise Tneckho na Tnci u Klatov<br>
Domek Josefa Haise Tneckho na Tnci u Klatov

Spisovatel narozen 3.3.1885 v Klatovech vnoval pevnou st sv literrn tvorby klatovskmu kraji.

Znm jsou jeho prce Katakomby (1919), povdka Batalion (1922) a historick romn z husitskch dob Antikrist (1958). Hmyz cyklus o uenm profesoru Chrobkovi a jeho spolupracovncch, pomocncch, oponentech a prvodcch dnes dobe znaj sbratel science-fiction literatury.

 

Druh estn oban obce Tnec 

Druhm estnm obanem Tnce je bsnk, spisovatel, dramatik a redaktor Josef HAIS. Byl druhm bsnkem, kter se k uctn vsi u Klatov psal s pdomkem Tneck. (Prvnm byl bsnk Frantiek KUCHYNKA - Tneck, kter il v letech 1867-1908 - Tneck stpky .15 /98).

Josef HAIS se narodil v Klatovech .p.118/IV. 2.bezna 1885. Jeho otcem byl klatovsk m욝an - eznk Jaroslav HAIS (*1854). Matka Gabriela, roz. TICH (1868-1947) pochzela z Tnce. Od konce roku 1885 il bez matky v Tnci u prarodi Tome TICHHO (1812-1900) a Frantiky roz. LORENCOV (1827-1906).
 
- 1892-1896 navtvoval obecnou kolu v Tnci. (v letech 1885 - 1900 bydlel s prarodii v .p. 7 naproti kole, v letech 1900 - 1906 v .p.10 v chalup sldka HANUE).  
- 1896-1903 byl studentem relky v Plzni (do septimy).
- 1903-1905 pracoval jako pomocn sla v knihkupeckm krmu v Plzni 
(v letech 1896-1905 bydlel u strce Aloise TICHHO).
- 1905- 1910 byl korektorem a loklkem v redakci katolickho asopisu VLAST 
(bydlel u strce Bedicha TICHHO. umleckho truhle v Praze).
- 1910-1917 pracoval v redakci praskho denku HLAS NRODA.
- 1917-1924 byl redaktorem agrrnho denku VEER a extern psobil t v redakci LIDOVHO DENKU.
- 28.6.1919 se oenil s Annou POUROVOU (zem.1963). Mli dceru Alenu.
- 1924-1945 pracoval v denku NRODNI POLITIKA jako fejetonista a soudnik, pedevm vak jako redaktor nedln beletristick plohy.
- 1945-1964 penzista.
- 1948, 28.3. jmenovn estnm obanem obce Tnce.
- 1964,24.4. estn oban Tnce Josef HAIS Tneck zemel 24.4.1964 v Praze
(pohben je na vyehradskm Slavn).
- 1971, 8. 8. slavnostn odhalen pamtn desky v Tnci (na chalup naproti bval kole).

Bhem svho ivota napsal mnoho bsn, divadelnch her, knih pro mlde, povdek, romn, rznch dalch literrnch prac a nespoetn novinovch fejeton a lnk. 

Z doslovu dr.Oldicha SIROVTKY ke knize Josefa HAISE Tneckho Domov, vydan nakladatelstvm Melantrich, Praha 1980, str. 163 - 164: Pro Haise - Tneckho znamenaly domov a dtstv nejdra a nejmilej vzpomnku. Ale ony vzpomnky a city nepromnily krajinu domova a roky dtstv v povrchn a livou idylu. ivot a postavy poumavsk vesnice (Tnce) z as ped sto roky podal Hais - Tneck bez sentimentality, jednoduchmi tahy a drsnmi barvami, s jejich rozpory a stny 

. Ale nejvce a nejvraznji se z povdek a obrzk Haise - Tneckho vynouj postavy mstnch lid a jejich ivot a dl. Objevuj se kamardi klukovskch let: Rudolfek (Stuna), Tonda (Pytlk), Pepk (Kovanda) i vlasat Bajerle, Maenka (Pacurojic-Sudov) i Barka, s nimi mal Josef (Hais) provdl sv kousky a poznval i prvn starosti a strasti; poznvme star sousedy, chalupnky, eledny a pacholky, ddovy ptele krejho Kutila, truhle mistra Ztka, infanteristu ehoe od polnch myslivc, strka Brka (Malta) i prchlivho silka Frantu Kopiv, chud koatsk rodiny, je chodily prodvat za pr krejcar koata na jarmarky; pichzej i ti nejposlednj a nejbdnj, vandrci, drtenci, zestrl ebrci, ale na druh stran se mihne i pansk svt adjunkt, etnk, ednk z msta i majetnch eznk, kupc a sedlk z pespolnch vs, kte v hospod furiantsky cvrnkali na pultu dvacetnky a zlatnky.

Vatky ze zloky obalu knihy Josefa HAISE Tneckho Na mezi, vydan nakladatelem Janem KOTKEM, Praha-Smchov, v roce 1948:

I v tto skladb (mysl se kniha Na mezi) vrac se HAIS v hejivch a teplch vzpomnkch do zaarovanho kruhu svho mld a oivuje a ks psmo rozmanitch dj a svrznou galerii lidiek, kte si zachovali rovnou pte, vtip a humor. V pohorsk vesnici, v n spisovatel proil sv rann dtstv u dda a bby, rozvj se pestr dj vech tchto runch phod.

Ped chalupou Tichch u kostela (mysl se dvj .p. 10 U Hanu) je vysok travnat mez, a ta je vlastn jevitm podmanivho vypravovn. Tu si osiel chlapec nejradji hrval a sem tak pichzvali na letn besedu soused, kte proli svta kraj a jim asto nestaila cel monarchie, kdy se do toho dali Sem tam ksl srav posmek na star cop, i vesel, zubat smch se ozval, ale lska a vrnost k chudmu domovu byly pznanmi vlastnostmi tohoto tejneckho gubernia na mezi, kter umlo nemilosrdn hnouti kadou nespravedlnost a pchu.

Tito mal, poctiv lid, jm ivot byl prac a prce odkazem jejich rodu, nehrbili se ped mocnmi tohoto svta. Pravda byla jim nade ve, i kdy byla hok. Proto dostali se asto do konfliktu s tou i onou vrchnost Z t meze ped chalupou Tichch otvr se vbn pohled na umavu a na tich, idylick kraj pi hlav. Je to kraj slavn a pamtn. Historie tudy krela kroky eleznmi. Bavort kici hrnuli se sem od Nrska a u Nrska byli biti. Zadumav zvon star Doubravy nad Chudenicemi, Janovice, Bezdkov, Klatovy, Klenov, Strov: hle, to jsou vn krsn kulisy t tejneck meze spisovatelovy. Bystr, chpav chlapec ml je denn ped oima. Bylo mono zapomenouti na ve, co na t sv mezi slchal od starch rozum a psmk, jako byl jeho ddeek Tom Tich?

Haisova kniha Zvony byla poctna cenou esk akademie. Jeho Svtla, Osen a Domov etly se za okupace jako knihy Jirskovy. I tato kniha (Na mezi) je z tho prosted: jej duch jest provanut ryzm estvm, optimismem a vrou, e jdro naeho nroda jest zdrav a siln, a e budeme-li znti jeho minulost, s dvrou meme hledti i k jeho budoucnosti

Kniha Na mezi je kronikou malch, zapomenutch lid. HAIS vzksil jejich pamtku. A oslavil svj rodn kraj! Knihu vyzdobil profesor Fr.VROBEL pilhavmi obrzky, kter jsou umleckm doprovodem textu, jej po strnce jazykov pehldl len esk akademie dr.Fr.IMEK. Ti, kdo etli HAISOVY Svtla, Zvony, Osen, Kruhy, Na hrtkch, n atd. najdou v knize Josefa HAISE Tneckho mnoho novho a zajmavho. 

Autor: Ing. Vladimr Broke

 

zpt

Fotogalerie


Pamtn deska Josefu Haisovi Tneckmu

Pamtn deska Josefu Haisovi Tneckmu


Hrob Josefa Haise Tneckho na Vyehrad v Praze

Hrob Josefa Haise Tneckho na Vyehrad v Prazezpt

Pbhy


   

zpt
 
 ter, 28. ledna 2020
 Svtek slav Otlie
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena