esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

Velhartice - Hory Matky Bo - K III


Zkladn data


K v Horch Matky Bo

kraj: Plzesk kraj
okres: Klatovy
obec: Velhartice
poloha: 4916'3.02 N, 1326'22.6 E   0 m n.m.
adresa: Velhartice - Hory Matky Bo, 341 42  Kolinec
email: velhartice@raz-dva.cz
url: http://www.velhartice.cz
Bo muka v Horch Matky Bo
Bo muka v Horch Matky Bozpt

Fotogalerie


Bo muka v Horch Matky Bo

Bo muka v Horch Matky Bozpt
 
 pondl, 17. nora 2020
 Svtek slav Miloslava
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena