esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

Nmice u Kdyn - Nov Hertejn - zcenina hradu


Zkladn data


Zcenina hradu Nov Hertejn se nachz v Braniovskm hvozdu. Hrad byl oputn v polovin 16 stolet.

kraj: Plzesk kraj
okres: Domalice
obec: Nmice
poloha: 4924'53.9 N, 133'56.34 E   681 m n.m.
adresa: Nmice u Kdyn, 345 06  Kdyn
Nov Hertejn
Nov Hertejnzpt

Detail

Nov Hertejn<br>
Nov Hertejn

S djinami hradu je zce spojen rod pn z Velhartic. Hrad byl zaloen v prvn polovin 14. stolet a roku 1475 dobyt bavorskmi vojsky.

Hrad byl postaven v druh polovin 13. stolet. Pravdpodobn ho zaloil Protivec z Hertejna, kter pochzel ze Stakova a je zmiovn ji roku 1272. Pnov z Velhartic na hrad vldli pravdpodobn od prvn poloviny 14. stolet, toto obdob je v nkterch pramenech uvdno jako zaloen hradu. Zmnn rozdly v datu zaloen pravdpodobn pochzej z toho, e nejsou zcela jasn dritelsk vztahy a vazby jednotlivch rod k hradm Star a Nov Hertejn. Pnov z Velhartic jsou vslovn uvedeni na Novm Hertejn a v letech 1348 - 1349. kdy byl v majetku Protivy a Beka z Hertejna. Oba byli pbuzn znm postavy Buka z Velhartic.

Zsadn rekonstrukce se hrad dokal za panovn Jeka z Velhartic po roce 1355. Po jeho smrti nkdy kolem roku 1367, se vldy na Novm Hertejn ujal jeho syn Jan z Velhartic. Ten se ale dostal do spor s mocnm rodem Romberk, kte v roce 1385 asi Nov Hertejn dobyli a Jana zajali. V roce 1397 vak ji Jan z Velhartic vykonval funkci psedcho u zemskho soudu a tuto innost vykonval a do roku 1412.

V dob husitskch vlek byl Jan z Velhartic ve sporu s bavorskm knetem Vilmem. Tyto spory pokraovaly i po Janov smrti po roce 1435. kdy se vldy nad panstvm ujal jeho syn, rovn Jan. V roce 1474 byl tento Jan bavorskmi vojsky zajat a proputn a po dojednn podmnek pm. Tyto podmnky vak Jan nedodrel, a proto bavorsk vojsko pithlo k Hertejnu, hrad dobylo a Jana znovu zajalo. Proputn z vzen byl a po roce. Hrad byl vak dobvnm tak ponien, e byl neobyvateln. Jan sdlil na blzk tvrzi v Lomci a posledn zprva o nm je, e byl roku 1520 sat na Praskm hrad.

Zbytek panstv koupil Pta vihovsk z Rzmberka a pravdpodobn jeho syn Betislav nechal Nov Hertejn opravit, ale pouze jako vznamn strategick bod v obranm systmu proti Bavorm.

Jak se Betislav z Rzmberka postupn zadluoval rozprodval majetek a Nov Hertejn koupilo msto Domalice. To aby se hrad nemohl stt oprnm bodem neptel pi napaden msta, nechalo st jeho hradeb rozbourat. Jako pust je Nov Hertejn uvdn od roku 1549.

Kolem hradu se nachz od roku 1933 prodn rezervace Hertn.

zpt

Fotogalerie


Prodn rezervace Hertn

Prodn rezervace Hertn


Hertn

Hertn


Hjovna pod Hertnem

Hjovna pod Hertnem


Hertn

Hertn


Hertn

Hertn


Hertn

Hertn


ron plamat

ron plamat


Nov Hertejn

Nov Hertejn


Nov Hertejn

Nov Hertejn


Nov Hertejn

Nov Hertejn


Nov Hertejn

Nov Hertejn


Nov Hertejn

Nov Hertejn


Snenky na Novm Hertejn

Snenky na Novm Hertejn


Bledule na Novm Hertejn

Bledule na Novm Hertejn


Nov Hertejn

Nov Hertejn


Krokusy na Novm Hertejn

Krokusy na Novm Hertejn


Nov Hertejn

Nov Hertejn


Nov Hertejn

Nov Hertejn


Hertn

Hertn


Jaternk podlka na Hertn

Jaternk podlka na Hertnzpt

Pbhy


Hrad si oblbily bl pan. Podle povst se zde zdruj hned ti.

To bylo tak. V dob, kdy na eskou zem zatoili Bavoi tak v t neklidn dob il na hrad Nov Hertejn Jan z Velhartic se svmi temi dcerami. Bavorov se ji blili k jeho sdlu. Jan proto asto nemohl strachem o ivot svch spanilch dcer celou noc oka zamhouit. A jedn pust noci se rozhodl, kam dcery ukryje...

Druhho dne, ji za rozbesku slunce, probudil vechny ti dvky a zavedl je do kulat ve a spolu s nimi tam skryl i cel sv bohatstv.

Neuplynulo mnoho asu a hrad poali Bavorov oblhat. Dvky ve vi se vydsily, kdy slyely podivn rachot, jakoby padalo kamen. A vskutku sti nkterch zd se sesypaly.

Zakrtko se i v zaala hroziv chvt. Nejprve padal na pnovy dcery jen jemn prach, ale pozdji se zaaly ulamovat i kusy kamen. Na dvky dolehl hrozn strach a pocit bezmoci. Vrhly se proto ke dvem. Ty byly vak nanetst zameny.

Dvky u zaaly ztrcet vekerou nadji. V tom okamen se sesulo nkolik kamen a dopadlo mezi n. Do ve proniklo svtlo, zk paprsek slunenho svitu dopadal na zcen kamen. Jet nkolikrt se v poala po stech tit, a dvky zasypala docela.

Bavorov hrad opravdu dobyli, avak poklad zdejho pna stejn nenali. Bohatstv zstalo navdy skryto pod rozvalinami ve spolu se temi dcerami pana Jana z Velhartic.

Od tch prastarch dob a do dnench as se zceniny rozestupuj na Kvtnou nedli. Pzraky t mladikch dvek se smutnou tv obchzej ruiny a vdy se vytrat na mst, kde le poklad...

Pramen:http://www.rozhlas.cz/hradyazamky/povesti


zpt
 
 ptek, 17. ledna 2020
 Svtek slav Drahoslav
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena