esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  
 

Velhartice - hrad


Zkladn data


Ke gotickmu hradu byl v dob pozdn renesance pistaven Huertv palc (nazvan podle tehdejho majitele). Poutavm stavebnm prvkem je kamenn most spojujc gotick vovit palc s v Putnou.

kraj: Plzesk kraj
okres: Klatovy
obec: Velhartice
poloha: 4915'46.5 N, 1323'57.9 E   622 m n.m.
adresa: Velhartice, 34142  Kolinec
Hrad Velhartice
Hrad Velharticezpt

Detail


otevrac doba: VI.-VIII. t-Ne 9-18
V. a IX. t-Ne 9-17
IV. a X. So-Ne,sv 9-16
pstup: zpoplatnn
telefon: +420 376 583 315
fax: +420 376 583 315
email: velhartice@cbox.cz
url: http://www.hradvelhartice.cz/
Hrad Velhartice<br>
Hrad Velhartice

Hrad Velhartice - romantick umavsk hrad s naprosto uniktnm kamennm mostem a pozdn renesannm zmeckm kdlem. Je krsnou ukzkou originlnho eskho gotickho hradu. Meme jej nalzt na pl cesty mezi msty Klatovy a Suic, na skalnm ostrohu obtkanm kou Ostrunou.

Dominanty tvo neobyejn hmotn torza palce zvanho Rajsk a jeho protjku, pedn ve, kter vzjemn spojuje svtov uniktn, mohutn kamenn most. Nad dvouttovm hradnm pivovarem a pozstatky vinopalny situovanch na spodnm ndvo dominuje thl stavba jinho palce. Ve obehnno hradbami s flankovacmi a hrotitmi batami a vstupn v - vrtnic.

Mezi Rajsk a jin palc byla pozdji, v 17. stolet, umstna stavba pozdn renesannho palce s arkdovm prelm, zvan po jeho staviteli Huertovo kdlo.

Zalesnn strn jednoho z nejkrsnjch poumavskch dol, kter ka Ostrun pod hradem vytv, dokresluj a podtrhuj impozantnost hradn stavby. Nvtvnk tchto mst nalz velmi psobivou, pohdkov romantickou komposici tvoenou plody lidskho umu a ple, ve vyvenm souznn s nepebernou rozmanitost prody.

Pramen: http://www.hradvelhartice.cz/

zpt

Fotogalerie

Hrad Velhartice

Hrad Velhartice


Hrad

Hrad


Hrad

Hrad


Hrad Velhartice - bval pivovar

Hrad Velhartice - bval pivovarVelhartice

Velharticezpt

Pbhy


Na ostrohu nad dolm ky Ostrun n gotick hrad Velhartice. Povst prav, e pod hradem jsou tajn podzemn chodby, kter vedou a k ece. Kdysi tu pr pni mvali skryt sv poklady. Avak jednou, v dobch velmi neklidnch, dostali strach, e jejich poklad bude objeven, a proto jej ukryli na nedalekm hradu Kaperku.

Bylo to pr obrovsk bohatstv a pni dobe uinili, e jej ukryli na jinm mst. Zanedlouho potom byli vichni pobyti a neptel by poklad zajist objevili. A prv proto, e byl skryt na jinm hrad, dlouho o nm nikdo neml sebemen tuen.

O mnoho a mnoho let pozdji bylo tajemstv prozrazeno. Tenkrt, za tch dvnch as, la pr o svtku Vech svatch slabomysln dvka kolem hradu a poklad spatila.

Vyprv se, e se j zjevil pzrak ozbrojenho mue, snad v rytsk zbroji a zavedl ji do tajnch chodeb a tam j poklad ukzal.

Dutm hlasem ji vyzval, aby si nabrala tolik zlata a perk, co jen pobere. V tom se vak objevil obrovsk ern pes, kter divoce koulel ohnivma oima a alostn vyl. Jakmile se dvka k pokladu piblila, zavrel a tak ji vystrail. Ve se opakovalo jet nkolikrt a dvka z pokladu nezskala jedin zlak.

Nikdo nev, jak dlouho dvka v tajnch chodbch byla, ale kdy skonily v kapli bohosluby, stalo se ped jejmi zraky cosi podivuhodnho. Zem se rozestoupila a pohltila cel bohatstv. Z jejho nitra vyzaovalo zlatav svtlo. V tom okamiku se dvka ocitla na tom samm mst, kde ji pzrak oslovil.

Podle povsti, a za pemnoho dlouhch let, bude moci v tu samou hodinu a ten sam den mravn dvka poklad najt...


zpt
 
 ter, 28. ledna 2020
 Svtek slav Otlie
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena