česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Švihov - Kokšín


Základní data


Kokšín je místní částí města Švihov.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Švihov
poloha: 49°27'47.4 N, 13°17'15.4 E   0 m n.m.
adresa: Švihov - Kokšín, 340 12  Švihovzpět

Detail

Vznik vsi a hrádku je zahalen rouškou neznáma. Říká se, že název Kokšín je odvozen od staročeského slova Kokoš či Kokeš (kohout). Ves se rozkládá při komunikaci spojující Plzeň a Klatovy, která ji protíná a rozděluje na dvě části. Současná komunikace pravděpodobně kopíruje, alespoň přímo ve vsi, starou zemskou cestu. Ves byla založena zčásti na malé rovince, zčásti na svahu po obou březích Točnického potoka pod Kokšínskou horou (495 m n.m.). Na jižní straně se zvedá vrch Chlum či lidově Chlumec. Na severozápadě se pak nachází vech Hrádek a pozůstatky středověkého hradu. O jeho historii se prakticky nic neví. postavil ho neznámý šlechtic a zřejmě v 15. století ho nějakým způsobem získal Půta Švihovský z Rýzmberka, který ho zalečnil do obrany hradu jako předsunuté opevnění. Šlechtickému rodu neznámého původu zřejmě náležela i ves Kokšín. Kdy ves připadla Švihovu, s nímž od poloviny 15. století sdílela další osudy, není známo. 

V roce 1563 postoupil Kokšín Zdeněk Kavka bratru Heralltovi a ten ho roku 1591 spolu s Vosím zastavil Adamovi na Poříčí. Do panství Červené Poříčí se později Kokšín dostal trvale a sdílel s ním další osudy. Podle berní ruly z roku 1654 bylo v Kokšíně 7 sedláků a dva pohořelí (později jejich počet stoupl na 10 a udržel se až do 20. století). Připomínali se i dva chalupníci. prvním historicky doloženým rychtářem Kokšína byl v roce 1715 Matěj Štěpán.

Starou cestu, protínající ves, nepřímo dokládá i existence bývalého hostince čp. 1. O prvním známém šenkýři, Šimonu Svobodovi, máme záznam už z roku 1716.

V roce 1826 bylo v Kokšíně 28 domů, ve kterých žilo 166 obyvatel O třináct let později v roce 1839 již 183 obyvatel. Počet obyvatel se pak zvyšoval po celé 19. století, takže v roce 1848 jich bylo již 187 a v roce 1868 ve 40 rodinách 194 obyvatel. Neměnil se ale počet domů. Ve vsi se nacházelo 10 sedláků, 15 domkářů, pastýř, hostinský a kovář. Mnohdy se jednalo o jednu a tutéž osobu. Na samém začátku 20. století obyvatelé Kokšína chovali 55 koní, 161 kusů hovězího dobytka, 62 kusů prasat, 4 kozy, 439 slepic, 47 hus a bylo zde evidováno 17 včelích úlů.¨

Obec trpěla díky blízkosti Úhlavy a zejména Točnického potoka častými záplavami.Rozvodněné toky znehodnocovaly travní porosty a přinášely různé nakažlivé nemoci pro dobytek. Nakonec bylo rozhodnuto zabránit častým záplavám regulací toku Úhlavy. Začalo se v roce 1933 od mostů ve Švihově a práce pokračovaly směrem ke Kokšínu a pak na Malechov, kde vznikl nový most. Regulací bylo vytvořeno nové koryto řeky, které bylo vedeno po ideální hranici mezi katastrálními územími Švihova a Kokšína. Louky nazývané původně "Za řekou", myšleno na levém břehu starého řečiště, byly po částečném zavezení zceleny s loukami na pravém břehu. Staré řečiště bylo částečně zachováno pod lomem, kde se z něj postupně vytvořily zajímavé tůně, dnes státem chráněná přírodní památka. Regulace byla dokončena až v roce 1954. Točnický potok byl regulován v sedmdesátých letech 20. století.

V Kokšíně se narodil v roce 1857 Josef Voráček profesor v Sofii a později v Uherském Brodě. Byl znalcem bulharského národopisu. Z bulharštiny též překládal, například básníka Ivana Vazova. Sám také psal básně a národopisná pojednání. Ze vsi jsou i další rodáci, kteří se prosadili "ve světě". Jsou jimi Josef Frouz z čp. 14, narozen v roce 1895 - správce školy v Bezděkově u Nepomuka, děkan Matěj Mazanec, narozený v roce 1872 a páter František Voráček z čp. 20 narozený v roce 1872, který byl farářem v Citorazi.

Pramen: vysvětlující tabule v Kokšíně.
zpět
 
 čtvrtek, 18. dubna 2024
 Svátek slaví Valérie
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena