česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Švihov - Stropčice


Základní data


Ves Stropčice, která je místní částí města Švihov

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Švihov
poloha: 49°30'25.2 N, 13°19'41.8 E   385 m n.m.
adresa: Švihov - Stropčice, 340 12  Švihov
Stropčice
Stropčicezpět

Detail

Stropčice<br>
Stropčice

Obec Stropčice, též Tyrol je osada položená v údolíčku Kbelského potoka, chráněná z jedné strany Loupenským lesem a z druhé strany Kališťským kopcem. Stropčice mají svou dlouholetou historii. Počátky osidlování tohoto území spadají do období pozdní doby bronzové, kdy se zde pohybovali lidé milavečské kultury. Důkazem tohoto osídlení je naleziště mohyl v lese zvaném Stropecko.

První písemná zmínka o obci Stropčice pochází z roku 1346. V tomto období spravovali obec dvě staročeské vladycké rodiny - pánové Fremut ze Stropčic a Miřkovští ze Stropčic.

Praotcem obou rodin Fremut a Mířkovštích ze Stropčic je Drslav ze Stropčic, který držel vesnice Dehtín, Zelenou, Vícenice a část Nezdic, kde v letech 1364 – 1379 s vladykami Jinínskými provozoval patronátní právo.

Další písemná zmínka je z roku 1385, kdy bratři Protiva a Jan ze Stropčic prodali louku u Tamachova pánu Švihovskému. Roku 1412 byl Jan Kus ze Stropčic purkrabím na Zbiroze. Fremut ze Stropčic, který později přijal jméno Jan, byl předkem všech Fremutů ze Stropčic. Jan Fremut ze Stropčic měl syna jménem Burian, který potvrdil jako svědek výsady městu Švihovu udělené roku 1503. Bouře stavovské v Čechách na začátku třicetileté války strhly sice do svého víru též Fremuty ze Stropčic, ale jejich provinění nebylo velké, takže roku 1623 obdrželi milost. Poslední zmínka o rodu Fremutů ze Stropčic pochází z roku 1699, kdy jejich poslední potomek Jan Mikuláš Fremut zemřel bezdětný. Miřkovští ze Stropčic pocházeli od Přibíka ze Stropčic, o němž je poprvé zmínka roku 1513. Všichni Miřkovští svými majetky a věhlasem daleko předčili své současné příbuzné Fremuty ze Stropčic. Poslední zmínka o rodu Miřkovských ze Stropčic je z roku 1657, kdy tento rod vymřel po přeslici.

Od poloviny 18. století spadala obec Stropčice na dlouhých 200 let pod správu velkostatku Červené Poříčí. Obec Stropčice byla pod správou tohoto velkostatku až do roku 1946, kdy se obec osamostatnila a začala se psát její poválečná historie. V současné době spadají Stropčice administrativně správním uspořádáním pod správu Švihova.

Pramen:  vysvětlující tabule ve Stropčicích

 

zpět

Fotogalerie


Stropčice

Stropčicezpět

Příběhy


Stropčice, nebo Tyrol ?

Původní název je Stropčice, který je komolen do tvaru Tropčice. V 18. století se vsi začalo lidově říkat Tyrol podle zdejší vyhlášené hospody. Tento nesprávný název se pak posléze začal užívat i úředně, a to v letech 1854 - 1923. Nejpozději v roce 1926 byla obec úředně přejmenována na Stropčice. Obyvatelé obce však dodnes používají oba názvy.

V roce 1839 je obec zaznamenána jako Tyrol a Stropečko. V případě Stropečka se však nejednalo o celou ves, ale jen o jednu její část pod lesem Stropečko ( u později postaveného pomníku padlým). V Úplném místopisném slovníku Království Českého z roku 1895 je ves uvedena pod jménem Tropčice s vysvětlením, že další adekvátní názvy jsou Stropčice a Stropečky, špatně pak Tyrol.

Pramen: vysvětlující tabule ve Stropčicích

zpět
 
 čtvrtek, 18. dubna 2024
 Svátek slaví Valérie
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena