esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

Plnice - rodn dm Frantika Kika


Zkladn data


Plnice se me pochlubit rodnm domkem slavnho eskho vynlezce Frantika Kika, kter stoj v Kikov ulici.

kraj: Plzesk kraj
okres: Klatovy
obec: Plnice
poloha: 4923'28.3 N, 1327'48.5 E   579 m n.m.
adresa: Plnice , 340 34  Plnice
Rodn domek Frantika Kika v Plnici
Rodn domek Frantika Kika v Plnicizpt

Detail

Rodn domek Frantika Kika v Plnici<br>
Rodn domek Frantika Kika v Plnici

Rodn domek vynlezce je prost, sten devn domek, jej se Plnit sna udret u adu let v dobrm stavu. 

Sm Kik pozdji ve svch pamtech napsal: Moji rodiov bydleli v Plnici postupn ve dvou bytech. V prvnm z nich jsem se narodil, ale brzy nato jsme se odsthovali do novho bytu, take se pamatuji jen na tento druh byt. Bylo to v plnickm Novm Mst, vedle evcovic hospody, zvan veobecn U Ban.

 Pvodn expozice, pojednvajc o ivot a dle vynlezce, vznikla v domku pod nzvem Kikova pamtn s u v letech 1956 - 57. Tehdy byl tak cel opraven, nebo si msto pipomnalo 110. vro Kikova  narozen. Ve dnech 15. a 16. ervna 1957 se pi tto pleitosti konaly oslavy. V devadestch letech vak byla tato expozice u znan zastaral a pedstavovala osobu vynlezce zkreslen v duchu padestch let. 

 Pi oslavch 150. vro narozen Frantika Kika v lt 1997 se zrodila mylenka na vytvoen nov expozice. Jejm otcem byl hlavn archiv Nrodnho technickho muzea v Praze PhDr. Jan Hozk. U na podzim tho roku byla podepsna smlouva mezi mstem Plnice, Nrodnm technickm muzeem, Vstavitm Praha a EZ, kter urovala zpsob renovace, vzhled nov expozice i nutn financovn. Na podob nov expozice se nejvt mrou podlel PhDr. Jan Hozk, kter vyuil rznch dokument se vztahem ke Kikovi uloench v Nrodnm technickm muzeu a vytvoil z nich pro plnick muzeum kvalitn reprodukce. Zjemci si zde tak mohou prohldnout napklad patentn listiny, diplomy, vyznamenn, ukzky z Kikovy korespondence, dobov fotografie, ukzky z tisku a mnoh dal dokumenty i nkolik trojrozmrnch pedmt pipomnajcch vynlezcv ivot a dlo. V expozici bylo rovn udlno nov osvtlen. EZ se na prav podlel finann a Vstavit Praha poskytlo rovn penze, ale i materil a sv zkuenosti. Slavnostn znovuoteven muzea se uskutenilo 23. kvtna 1998. PhDr. Jan Hozk spolen s Mgr. Karlem Klmou, editelem praskho vstavit, pozdji zskali za vytvoen nov expozice a dal zsluhy o Plnici estn obanstv msta.

Autor: Martin K

 

zpt

Fotogalerie
zpt

Pbhy


ivotopis Frantika Kika

Frantiek Kik se narodil v Plnici, v rodin chudho evce 8. ervence 1847. 

Po vystudovn relnho gymnzia v Klatovech, zaal studovat techniku v Praze, kterou ale z existennch dvod nedokonil.

Zaal pracovat u firmy Kaufmann v Praze, kter vyrbla telegrafn, signalizan a mc pstroje.

V roce 1873 se stal pednostou eleznin stanice a svoje vdomosti uplatnil patentovnm vynlezu na signalizan blokovac zazen pro vlaky jedouc za sebou.

Po nvtv svtov vstavy v Pai roku 1878 se vnoval ji jenom problematice elektrickho osvtlen. V Plzni spolupracoval s podnikatelem Ludvkem Piettem a v jeho tovrn na papr zkonstruoval v roce 1880 prvn obloukovou lampu, kter v nsledujcm roce zskala na vstav v Pai prvn cenu. Prodejem patentu na tuto lampu do rznch zem svta, zskal Kik kapitl, kter mu umonil vybudovat si v Praze - Karln vlastn podnik.

Kdy se roku 1891 konala v Praze Jubilejn vstava, tak Kik pro ni vybudoval znmou svtelnou fontnu, jezdic schody na Letnou a elektrickou drhu, kter od nich vozila nvtvnky na vstavit. Zarove vybudoval elektrick osvtlen arelu vstavit.V devadestch letech pedminulho stolet zaal se Kik podlet na budovn prask tramvajov dopravy a roku 1903 uvedl do provozu prvn elektrifikovanou eleznin tra mezi Bechyn a Tborem.

Frantiek Kik zemel 22. ledna 1941 ve Stdlci u Tbora.


zpt
 
 ter, 28. ledna 2020
 Svtek slav Otlie
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena