esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

(
Chanovice - zmeck park

Park Zmeck park v Chanovicch je krajinskho typu a rozkld se na rozloze cca 3 hektary.

)
Chanovice - zmeck park
(
erven Po - zmeck park

Zmeck Zmeck park u sttnho zmku v ervenm Po

)
erven Po - zmeck park
(
Horaovice - Pansk zahrada

Nkdej "Pansk" nebo tak "Kov" zahrada leela v mstsk tvrti Ze

)
Horaovice - Pansk zahrada
(
Hrdek u Suice - Blud - park

Blud Cel arel v Bludu byl koncipovn jako anglick park, kde bylo zpracovno nkolik variant vsadby devin. Nvrhy vak nikdy nebyly dokoneny v celm rozsahu.

)
Hrdek u Suice - Blud - park
(
Hrdek u Suice - zmeck park

Park u zmku v Hrdku.

)
Hrdek u Suice - zmeck park
(
Klatovy - Mercandinovy sady (Velk mstsk park)

Mercandinovy Mercandinovy sady, dnes nazvan tak Velk mstsk park, byly pojmenovny po klatovskm krajskm hejtmanovi Frantiku hrabti z Mercandinu. Jedn se o nejstar klatovsk park o rozloze 114 999 m2, kter vznikl v letech 1841 - 1845 na mst nkdejho pastvit.

)
Klatovy - Mercandinovy sady (Velk mstsk park)
(
Klatovy - Park u Bl ve

Klatovy Tento park v okol Bl ve, kter slou jako zvonice arcidkanskmu kostelu, vznikla teprve v roce 2001.

)
Klatovy - Park u Bl ve
(
Klatovy - Park u Jezuitsk koleje

Park Tento nejmlad klatovsk park vznikl v roce 2005

)
Klatovy - Park u Jezuitsk koleje
(
Klatovy - Sady Dr. Karla Hostae

Hostaovy Park o rozloze 6195 m2 vznikla roku 1934 na mst tehdejch zahrad a zasypanho pkopu mezi mstskmi hradbami.

)
Klatovy - Sady Dr. Karla Hostae
(
Klatovy - Sady Jaroslava Vrchlickho

Okrouhlice Sady Jaroslava Vrchlickho byly zaloeny v roce 1889 jako druh mstsk park na ploe o rozloze 6880 m² tverench.

)
Klatovy - Sady Jaroslava Vrchlickho
Klatovy - Sady Mistra Jana Husa
(
Klatovy - Sady na Valech

Sady Na park bylo toto prostranstv pod ernou v o rozloze pl hektaru upraveno v roce 1903.

)
Klatovy - Sady na Valech
Kolinec - Mlzovy - zmeck park
(
Kolinec - zmeck park

Park Kolineck zmeck park byl zaloen v prvn polovin 19. stolet.

)
Kolinec - zmeck park
(
Pedslav - Mcholupy - Sad nrodn svobody

Sad nrodn svobody na nvsi v Mcholupech

)
Pedslav - Mcholupy - Sad nrodn svobody
(
ihobce - zmeck park

Park Park u zmku v ihobcch

)
ihobce - zmeck park


 
 ptek, 30. jna 2020
 Svtek slav Tade
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena