esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

(
Bhaov - zmek

Zmek Barokn zmek byl postaven v 16. stolet nejspe na mst bval tvrze ze 14. stolet Fremuty ze Stropic. V 18. stolet byl barokn pestavn, v 19. stolet proel dalmi pravami. Zmek je patrov budova s mansardovou stechou, cibulovitou vikou.

)
Bhaov - zmek
(
Biny - Hokov - zmek

Park Pvodn tvrz byla postavena asi ve14. stolet. Pozdji byla pestavn na zmek a zboena.

)
Biny - Hokov - zmek
(
Biny - zmek

Bval Tvrz a renesann zmek stojc u dvou rybnk v centru obce. Zmek byl pozdji upravovn a pemnn na spku. Nad vchodem do 1. poschod jsou znaky Koc z Dobre a Nebilovskch z Drahobuze.

)
Biny - zmek
(
Budtice - Lipov Lhota - zmek

Zmek Zmek v Lipov Lhot v dnen dob je v soukromch rukou a vypad spe jako vt vila nebo rodinn domek.

)
Budtice - Lipov Lhota - zmek
(
Chanovice - Defurovy Laany - zmek

Zmek Pvodn stvala v obci Laany gotick tvrz, kter je poprv zmiovna roku 1496.

)
Chanovice - Defurovy Laany - zmek
(
Chanovice - zmek

Chanovick Barokn zmeek, jeho pedchdcem byla gotick tvrz, nabz ke shldnut ve zrekonstruovanch sklepench stlou expozici poumavskch lidovch emesel.

)
Chanovice - zmek
(
Chocomyl - zmek

Zmek Pvodn gotick tvrz v Chocomyli byla v 18. stolet pestavna na loveck renesann zmek.

)
Chocomyl - zmek
(
Chudenice - zmek

Chudenick Renesann, barokn upraven zmek, byl postaven na zkladech gotick tvrze, kterou pipomn opevnn s batami. Zmeck expozice jsou vnovny nkolika vznamnm lidem, spojenm s Chudenicemi - Josefu Dobrovskmu, Jaroslavu Kvapilovi, K. S. Amerlingovi

)
Chudenice - zmek
(
Chudenice - zmek Lze

Zmek Objekt zmeku, zaloenho ernny z Chudenic, byl pvodn stavn jako lzn, avak postupem asu se zmnil v emprov zmek. Je obklopen rozlehlm anglickm parkem, v jeho sti vzniklo v roce 1841 arboretum Americk zahrada

)
Chudenice - zmek Lze
(
erven Po - zmek

Zmek Renesann zmek postaven roku 1611 na zkladech stedovk tvrze ze 14. stolet.

)
erven Po - zmek
(
Hartmanice - Dolej Kruec - zmek

Zmek Zkladem dnenho zmku je renesann tvrz postaven v polovin 16. stol. o rozmrech asi 14,5 x 30 metr.

)
Hartmanice - Dolej Kruec - zmek
(
Hartmanice - Dolej Tov - zmek

Zmek Prvn zmnka o vsi Dolej Tov je z roku 1428, kdy patila k velhartickmu panstv.

)
Hartmanice - Dolej Tov - zmek
(
Hartmanice - Kundratice - zmek

Zmek Zmek v Kundraticch byl pestavn do dnen podoby v roce 1840 pedky bsnka Villaniho. Zmek stoj ve vsi na severnm bo horu Kemeln.

)
Hartmanice - Kundratice - zmek
(
Hartmanice - Louov - zmek

Zmek Zmek byl postaven pravdpodobn v 18. stolet a vystdala se v nm cel ada majitel.

)
Hartmanice - Louov - zmek
(
Hartmanice - Palvnov - zmek

Zmek Prvn zmnky o vsi Palvinov se dochovali a ze 16. stol, kdy roku 1540 ji Betislav vihovsk prodal Pavlovi Tomkovi a jeho strcm Janovi a Vclavovi Tomkm z ejkov.

)
Hartmanice - Palvnov - zmek
(
Hlavovice - Horn Stakov - zmek

Zmek Zmek v Hornm Stakov.

)
Hlavovice - Horn Stakov - zmek
(
Hlavovice - zmek

Zmek Zmek v Hlavovicch byl postaven ve druh polovin 17. stolet.

)
Hlavovice - zmek
(
Horaovice - zmek

Zmek Zkladn podobu dala zmku v Horaovicch renesance, kterou pipomnaj mimo jin arkdy na ndvo. Novj pravy zmek pozmnily v dob baroka.

)
Horaovice - zmek
(
Hrdek u Suice - Tedraice - zmek

Zmek v Tedraicch vznikl na mst tvrze, patc roku 1501 Janovi z Tedraic, za Perglar z Perglasu.

)
Hrdek u Suice - Tedraice - zmek
(
Hrdek u Suice - zmek

Zmek Zmek stoj na mst bvalho hrdku ze 14. stolet.

)
Hrdek u Suice - zmek
(
Jeovy - zmek

Zmek Jednopatrov barokn zmek vznikl v 1. polovin 17. stolet pestavbou renesann tvrze. V 1. polovin 18. stolet zskal pozdn barokn vzhled.

)
Jeovy - zmek
(
Kasejovice - Podh - Smrkv dvr

Smrkv V Podh je na pelomu 18. a 19. stol. popisovn statek se zmekem a pivovarem. V tomto Smrkov dvoe, nazvanm podle majitele, se schzeli v dob nrodnho obrozen vlastenci, literti, uitel a kn z kraje. A.J.Berndorf V ervncch a jitru naeho znovuzrozen.

)
Kasejovice - Podh - Smrkv dvr
(
Kolinec - Hradit - zmek

Zmek Barokn zmek v Hraditi byl postaven ve 2. polovin 18. stolet.

)
Kolinec - Hradit - zmek
(
Kolinec - Jindichovice - zmek

Nov Bval tvrz v Jindichovicch pestavn na zmek.

)
Kolinec - Jindichovice - zmek
(
Kolinec - Malonice - zmek

Zmek Prvn zmnka o vsi je z roku 1318, kdy ji drel Jetich. Za Bedicha korn byl v 15. stolet v Malonicch postaven renesann zmek.

)
Kolinec - Malonice - zmek
(
Kolinec - Mlzovy - zmek

Zmek Roku 1721 nechal Jan Vilm Bernklau ze enrejtu postavit pi tvrzi nevelk zmek.

)
Kolinec - Mlzovy - zmek
(
Kolinec - Podol - zmek

Zmek Zmek v Podol postavila lechtick rodina Terzi v roce 1789.

)
Kolinec - Podol - zmek
(
Kolinec - Tajanov - zmek

Zmek Zmek asi vznikl koncem 18. stolet a je pipomnn k roku 1839, kdy vlastnkem byl Josef Antonn Appelthauer.

)
Kolinec - Tajanov - zmek
(
Kolinec - Ujn - zmek

Zmek Pvodn v Ujn stvala tvrz, kter vznikla asi ve 14. stolet. O jejm zniku nen dochovanch zprv. Pravdpodobn na jejm mst byl na pelomu 16. a 17. stolet vystavn renesann zmek.

)
Kolinec - Ujn - zmek
(
Kolinec - zmek

Zmek Prvn psemn zmnka o Kolinci pochz z roku 1290. Na mst dnen koly se nachzelo devn pansk sdlo.

)
Kolinec - zmek
Mn - zmek
(
Mochtn - Nov estn - zmek

Zmek Zmek v Novm estn

)
Mochtn - Nov estn - zmek
(
Mochtn - jezdec - zmek

Zmek Zmek v jezdci byl postaven na konci 18. stolet.

)
Mochtn - jezdec - zmek
(
Mochtn - zmek

Zmek Zmek v Mochtn byl postaven pravdpodobn na pelomu edestch a sedmdestch let 19. stolet.

)
Mochtn - zmek
(
Mokrosuky - zmek

Zmek Vznamnou pamtkou v Mokrosukch je bval tvrz, kter byla v roce 1579 pestavna na renesann zmek.

)
Mokrosuky - zmek
(
Nalovsk Hory - zmek

Zmek Pvodn zde stvala tvrz pipomnan k roku 1380 (Jan z Pabnic), kter byla pozdji v majetku pn z Nalov.

)
Nalovsk Hory - zmek
(
Obytce - zmek

Zmek Zmeek pochz z 18. stolet.

)
Obytce - zmek
(
Oselce - zmek

Zmek Barokn zmek v Oselcch byl vystaven na mst tvrze v roce 1680 a pestavn Antoniem de Maggi v letech 1707 - 1737.

)
Oselce - zmek
(
Petrovice u Suice - Jiin - zmek

Zmek Zmek v Jiin ze 17. stolet.

)
Petrovice u Suice - Jiin - zmek
Petrovice u Suice - Knice - zmek
(
Petrovice u Suice - Kojice - zmek

Zmek Zmek v Kojicch vystavl Ferdinad Abele v roce 1850.

)
Petrovice u Suice - Kojice - zmek
(
Plnice - Lovice - zmek

Zmek Na potku 18. stolet nechali ve vsi Lovice postavit barokn zmeek tehdej majitel plnickho panstv Boitov z Martinic. Jeho plny dajn vytvoil znm stavitel Kilin Ignc Dientzenhofer, kter v roce 1720 stavl poutn kostel v Nicov. Zmek je poprv uvdn a v roce 1789.

)
Plnice - Lovice - zmek
(
Plnice - zmek

Zmek Pansk sdlo, o kterm nachzme v historickch pramenech prvn zmnku v roce 1584, bylo v Plnici postaveno teprve a v 16. stolet.

)
Plnice - zmek
(
Podmokly - zmek

Zmek Zmek z konce 18.stolet

)
Podmokly - zmek
(
Sobice - Maice - zmek

Zmek Tvrz na tomto mst byla pipomnna ji ve 14. stolet, zmek vznikl na jejm mst po roce 1600.

)
Sobice - Maice - zmek
(
Suice - Volovy - zmek

Zmek V zmku ve Volovech dnes sdl Oblastn charita Suice.

)
Suice - Volovy - zmek
(
Tnec - Loreta - zmek

Zmeek Bval loveck zmeek postaven za panovn rodu Kolovrat pravdpodobn potkem 18. stolet.

)
Tnec - Loreta - zmek
(
Tnec - zmek

Zmek Tneck zmek v rekonstrukci

)
Tnec - zmek
(
Velhartice - Nemilkov - zmek

Zmek Na mst pvodn tvrze ze 14. stolet byl v 16. stolet postaven renesann zmek.

)
Velhartice - Nemilkov - zmek
(
ichovice - zmek

Zmek ichovick zmek je nejvznamnjm historickm objektem v obci. Pvodn stvala v ichovicch pouze tvrz, postaven v 2. polovin 16. stolet Janem Kavkou anskm z an nebo jeho synem Janem.

)
ichovice - zmek
(
ihobce - zmek

Zmek Zmek v ihobcch byl postaven roku 1688 na mst pvodn tvrze.

)
ihobce - zmek


 
 steda, 30. z 2020
 Svtek slav Jeronm
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena