česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Klatovy - pamětní deska Františku Machníkovi


Základní data


František Machník byl ředitelem zemědělské školy v Klatovech, ministrem národní obrany, poslancem Národního shromáždění a publicistou.Trvale se zapsal nejen do historie školy, ale i města Klatovy.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Klatovy
poloha: 49°23'27.8 N, 13°18'3.28 E   0 m n.m.
adresa: Národních mučedníku 141, 339 01  Klatovyzpět

Detail


telefon: +420 376326280
email: sekretariat@sszp.kt.cz
url: http://www.sszp.kt.cz
Bohužel dnes je jméno Františka Machníka téměř neznámé. Jeden z nejvýznamnějších ministrů obrany, vězeň nacismu, poválečné hry na demokracii i komunismu, pronásledovaný bolševiky skoro až do konce života, zemřel v ústraní a zapomenutí. A dodnes se o něm téměř nemluví. Snad jen v některých lidech přežívají vzpomínky na dobu, kdy byl Machník v Klatovech ředitelem a na jeho "ducha" v dnešní škole.

Na Kolinecku pak pamětníci vzpomínají na tzv. Machníkovu silnici.

František Machník se narodil 30.dubna 1886 v obci Nebřehovice u Strakonic. Jeho rodný dům čp. 16 stojí dodnes v obci na návsi. Machník byl nejmladší z desti dětí.Jeho otec František byl sedlák a narodil se v roce 1839, v době Machníkova narození mu tedy bylo již 47 let. Matka Josefa (rozená jako Krajská v roce 1845) pocházela z blízké obce Řepice. Rod Machníků je v Nebřehovicích zmiňován již od roku 1718, kdy se na grunt "u Košatků" přiženil Václav Machník. Machníkův otec je spolu s Alfonsem Šťastným a dalšími označován jako jeden z průkopníků agrární myšlenky na Strakonicku.

1. června 1892 nastoupil František Machník do první třídy Obecné školy v Jiníně a v roce 1895 přešel do Měšťanské školy ve Strakonicích. Od roku 1898 studoval dalších osm let na c.k. Českém státním gymnáziu v Českých Budějovicích. Po maturitě byl přijat na Filosofickou fakultu pražské c.k.české univerzity Karlo - Ferdinandovy. Zapsal se ke studiu českého a německého jazyka. Studium ukončil v roce 1910 a nastoupil jako učitel v Chrudimi.

V Chrudimi se Machník seznámil se svojí budoucí manželkou Antonií Nonnovou (narozena 1. května 1890), se kterou se zde 26. června 1916 oženil. Manželům se pak 12. června 1917 narodil syn Jan.  

Během první světové války byl Machník v Chrudimi odveden jako jednoroční dobrovolník k c.k. zeměbraneckému okresnímu doplňovacímu velitelství v Písku. 15. února 1915 pak nastoupil vojenskou službu. Jenže po šesti dnech z ní byl po zdravotní prohlídce propuštěn a již 24.2. se vrátil do Chrudimi. Budoucí ministr národní obrany Československa tak ve svém životě nedosáhl žádné vojenské hodnosti.

V létě 1919 František Machník Chrudim opouští a celá rodina se stěhuje do Klatov, které se pro něj stanou osudovým místem celého života. Už na vysokoškolských studiích Machník vstoupil do agrární strany. Vybral si ji částečně kvůli svému původu, i pod vlivem svého bratrance Rudolfa Berana. Ve straně se stal zakladatelem Sdružení venkovských akademiků (později Sdružení agrárních akademiků), jehož byl v letech 1907 - 1908 jednatelem a poté v letech 1909 - 1910 dokonce předsedou. Kromě toho ještě v roce 1912 vstoupil do Sokola, což byl asi prapočátek jeho zájmu o brannou výchovu. Tak začala politická kariera Františka Machníka.

Zatímco v Chrudimi byl Machník suplujícím profesorem, v Klatovech už byl řádným učitelem, profesorem zdejší Zemské vyšší hospodářské školy se stal 1.srpna 1919. O rok později se Machníkovým narodila dcera Milena. Na konci školního roku 1924/1925 odešel po 25 letech do výslužby ředitel školy Ing. Vilém Střebský a novým ředitelem byl zvolen a od 1.srpna 1925 Zemským správním výborem také jmenován překvapivě František Machník. Do jeho správy patřilo i vedení Výzkumné zemědělské stanice, která byla zřízena v roce 1922.

Po Machníkově zvolení poslancem v listopadu 1925 ho v době zasedání parlamentu v ředitelské funkci zastupoval profesor Ing. Bohumil Fukar. Na podzim roku 1925 byla slavnostně otevřena budova Zemské jednoroční hospodyňské školy hned v sousedství hlavní budovy, která také patřila pod správu Hospodářské školy. Další významné události se pak odehrávaly od roku 1934. Dne 4. října 1934 propůjčil Zemský výbor škole název Zemské zemědělské školy Švehlovy v Klatovech.

V červnu 1935 se Machník stal ministrem národní obrany, avšak ředitelem škol i nadále zůstal. V následujícím školním roce došlo k dostavbě druhého patra hlavní budovy školy, bylo rozšířeno hlavní schodiště, obnoveno ústřední topení, zřízen vodovod, plyn a nově instalováno elektrické osvětlení. To vše během pěti měsíců (včetně práce v noci) a za celkových nákladů 370 000 korun. V osudovém roce 1938 začala přístavba tělocvičny a přednáškového sálu. Práce pak byly 1. října zastaveny a stavba byla dokončena až za protektorátu v roce 1941.

Město Klatovy si činnosti a zásluh Františka Machníka velmi cenilo. Na 348. schůzi městské rady 26. ledna 1938 byl schváleno jmenovat Františka Machníka čestným občanem města Klatov. Navíc už před tím rada doporučila městskému zastupitelstvu pojmenovat nová kasárna pro pěchotu na Plánickém předměstí Machníkovým jménem.

Machník skončil v září 1938 ve funkci ministra národní obrany a opět se mohl více věnovat škole. Řídil jí v těžkých protektorátních časech. 30. dubna 1942, v den svých 56. narozenin, byl František Machník Zemským úřadem uvolněn z funkce ředitele školy a penzionován. Z ředitelského bytu ve škole byl Němci vystěhován, přičemž v jeho vlastním domě mu nebyl přidělen ani byt. František Machník se do školy již nikdy nevrátil, zbyly tu na něj ale vzpomínky a hlavně duch jeho doby. Ještě dnes můžete ve škole, ale i v Klatovech slyšet o dobách, kdy tady byl Machník ředitelem a co všechno pro ni udělal.

1. září 1939 vypukla druhá světová válka. Machník měl být klatovským gestapem zatčen. Jenže v té době byl na cestě dom Prahy a tam za ním došla informace o vydaném zatykači. Vrátil se do Klatov, kde se hlásil na policejní ředitelství. Byl odvezen do Prahy, avšak 2. září po krátkém výslechu nakonec propuštěn. To už v Klatovech mocnou rukou vládlo gestapo. František Machník se nestačil výrazně do aktivit odboje (které plánoval generál Josef Dostál) zapojit, neboť Dostál byl 29. dubna 1943 zatčen. Tvrdé výslechy samozřejmě přinesly prozrazení spolupracovníků, a tak byl František Machník 12. července klatovským gestapem také zatčen. Drážďanský soud ho nejdříve odsoudil k trestu smrti, 9. září 1944 však změnil Machníkův trest na 10 let káznice. Bývalý československý ministr byl převezen do věznice v Ebrachu v Bavorsku, kde setrval až do března 1945.

Po válce se uchýlil ke své sestře do Kolince. Byl sledován státním aparátem, osočován, obviňován i vyslýchán. V roce 1952 byl šestašedesátiletý nemocný František Machník odsouzen k pěti letům ve vykonstruovaném procesu a musel nastoupit do věznice v Praze na Pankráci. Po roce byl propuštěn na amnestii, kterou vyhlásil Antonín Zápotocký.Po propuštění dožil u svého syna ve Ždánicích u Hodonína, kde zemřel v roce 1967 ve svých 81 letech.

Pamětní deska Františku Machníkovi byla odhalena v předsálí budovy Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech 6.10.2011.

Pramen: Kopecký Lukáš, Leták František Machník a jeho doba, Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy, ve spolupráci s Klubem přátel Klatovska, o.s., Městem Klatovy a Místní akční skupinou Pošumaví z.s.p.o., 2011.
zpět

Fotogalerie


Odhalení pamětní desky ve SŠZP Klatovy

Odhalení pamětní desky ve SŠZP Klatovyzpět
 
 čtvrtek, 25. dubna 2024
 Svátek slaví Marek
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena