česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Břežany


Základní data


První písemná zmínka o obci Břežany je z roku 1319. Místními pamětihodnostmi jsou kaple v lese a kříže

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Břežany
poloha: 49°20'52" N, 13°37'4" E   488 m n.m.
adresa: Břežany, 341 01  Horažďovice
Břežany
Břežanyzpět

Detail

Břežany<br>
Břežany

Břežany jsou obcí, která se rozkládá pod vrchem Slavník (627 m) na jehož úpatí byly učiněny archeologické nálezy z doby bronzové. Předpokládá se, že toto území patřilo Slavníkovcům až do doby jejich vyvraždění Přemyslovci.

Břežany jsou známy svou charakteristickou lidovou architekturou a byly jako jedna z prvních vesnic na Klatovsku prohlášeny venkovskou památkovou rezervací. Pozornost návštěvníka zaujmou zejména areály selských statků čp. 1, 2, 3 a čp. 50 se zděnou architekturou lidového baroka tak zvaného blatského typu.

Na návsi je kaplička sv. Jana Nepomuckého s rozměrnou sochou světce. V lesíku nad obcí je úpravná barokní kaple sv. Anny postavená v roce 1760 pod patronací horažďovického panství. V kapli je strop se štukovým zrcadlem, oltář z první poloviny 18. století s obrazem sv. Anny od J. Konrada z roku 1760. Oltář byl obnoven v roce 1791 a 1893.

Při silnici do Malého Boru jsou chráněná boží muka.

Jižně od vesnice se rozkládá Velký břežanský rybník o výměře 26 ha.

Pramen: Střípky Horažďovicka, 2001, pro sdružení obcí Slavník vydal AgAkcent, s.r.o.

zpět

Příběhy


Pohanské kameny

Hora Slavník je plná divných kamenů. Lidé si vyprávěli, že zde pohané vykonávali své krvavé obřady. K tomuto účelu do nich vysekali misky a žlábky. Také zde ještě nedávno stával viklan, který měl svým pohybem věštit budoucnost. Kdo ví, co ještě hora Slavník skrývá ze starých časů.

Pověst o Slavníce

Břežanský hajný chodíval často na noční obchůzku. Jednou takhle jde a slyší z dálky řezání dříví. Když tam přišel, vše umlklo a po chvíli se mu ozvalo za zády, jakoby někdo kácel strom. Chytila ho zlost, že si z něj někdo dělá zábavu. Jenže tu mu přeběhl mráz po zádech. Před ním seděla na pařezu divá žena. Hajný nečekal a zastavil se až doma, kde všem o svém setkání vyprávěl.

Poklad na Koblížku

Nad Břežany se vypíná vrch Slavník, pod nímž se pásly ovce. Jednou se zdejšímu ovčákovi zaběhl pes do lesa a našel díru do země. Jakmile tam vlezl, vše se zavalilo. Když se dlouho nevracel, vydal se jej ovčák hledat. Našel zasypaný otvor, hrabal, až vyhrabal tělo nešťastného psa. Pustil se dál a tu se objevila chodba. V ní našel kotlík plný zlaťáků a stříbrňáků. Za ty si koupil nového psa a také měl pak dobré živobytí a nemusel se trmácet s ovcemi.

O svaté Anně u Břežan

V Břežanech měli spory matka jménem Anna Petrásovská a její manžel, který se na ni stále hněval a nenáviděl ji tak, že ji o ohniště hlavou otloukal a schytávala stále bití metlou. Jednou před takovým trápením celá rozcuchaná běžela pryč, na trní nehleděla a slzy až do oslepnutí prolévala. Jako rozumu zbavená doběhla do lesa u řečené vsi. Zde pod dohledem a vedením anděla zabořila ruce do země, hlínou se chvatně omývala, do níž náhle voda proudila. Tak dlouho své oči ošetřovala, dokud zase neviděla. I přestala a ruce své sepjala k vroucí modlitbě. U toho zázračného pramene pak byla kaplička postavena a svaté Anně zasvěcena.

Svědectví rytíře

Na panství horažďovickém se nachází vesnice Břežany od města vzdálená na půl míle. Při této vsi byl na poli pramen při kopci s nově vyzděnou kapličkou, kde se mnoho nepochybných zázraků stalo, některé však nebyly zaznamenány. Jen tento při dobré paměti pana Adama Perngla, který dodává své vyprávění ke svědectvím dvou urozených pánů. Pan Adam Perngl, český rytíř a měšťan plánický, citoval žalm 113, který Izraelité v egyptském otroctví zpívávali. Vždyť Hospodin nuzného pozvedá z prachu a z kalu vytahuje nebožáka. Tak také ti dva slepí přišli a prosili na kolenou při vodě léčivé Boha o odpuštění svých vin. Potom si tou vodou oči omývali. A hle, jeden i druhý s nadšením se svěřovali okolo stojícím, že jim bylo navráceno světlo Boží. A pak o tom sepsali dobrozdání a s díky slibovali učinit mnohé skutky, až se vrátí domů.

Zachráněný lovec

Když nad pramenem u Břežan stála již malá dřevěná kaplička, lovil prý v okolí jeden urozený muž. Ten při tom narazil na stopu velikého divočáka a zvíře nakonec dohnal. V lítém souboji však všechny zbraně byly nanic, a tak se musel lovec uchýlit do dřevěného přístřešku. Tam, obléhán rozzuřeným zvířetem přečkal jistou dobu, dokud se divočák neztratil. Jako dík pak nechal místo dřevěné zděnou kapli postavit.

O zázračné vodě

V Břežanech žil kdysi jeden slepec. Jednou šel blízkým lesíkem v doprovodu děcka. Usedli zde do stínu a po chvíli cítil muž pod sebou něco studeného. Když zjistil, že sedí ve vodě, ihned vstal a mokrýma rukama si promnul oči. V tom okamžiku před sebou uviděl svatou Annu a poznal, že se stal zázrak. Šťastně bežel dolů na pole, kde zrovna oral mladý Doubek a vše mu vyprávěl. Z vděčnosti tam břežanští postavili kostelíček svaté Anně věnovaný.

Pramen: všechny pověsti - Ondřej Fibich, Prácheňský poklad, sbírka pověstí b. v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


zpět
 
 středa, 26. února 2020
 Svátek slaví Dorota
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 1
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena