česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Slatina - židovský hřbitov


Základní data


Hřbitov byl založen pravděpodobně v polovině 17. století. Rozšířen byl v roce 1723. Rozloha hřbitova je 1061 m.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Slatina
poloha: 49°23'48.2 N, 13°44'34.5 E   0 m n.m.
adresa: Slatina, 341 01  Horažďovicezpět

Detail

 V roce 1691 koupil Slatinu Václav Lev Jindřich Kunáš z Machovic. Držba Slatiny rodem Kunášů znamenala i výraznou změnu v jejím životě. Kunášové, podle příkladu mnohých jiných šlechticů, začali postupným usazováním židů na svém panství ve Slatině. Umožnili jim pronájem některých opuštěných chalup a poskytli pozemky ke stavbě vlastních obydlí, která dala základ slatinskému ghettu.Tito židé se zabývali převážně obchodem s obilím a dobytkem, podomním obchodem a lichvou. Požívajíce Kunášovy ochrany jako "Schutzjuden", tj. chránění židé, museli svému ochránci odvádět značnou část svých příjmů.

Již tehdy byly konány židovské bohoslužby o čemž svědčí zřízení židovského hřbitova, který povolil Václav Ferdinand Kunáš z Machovic, listinou vydanou roku 1723, a která zní: "Já, Václav Ferdinand Kunáš z Machovic, pán ve Slatině, oznamuji mocí tohoto listu za sebe, své dědice, nástupce a všechny jiné držitele budoucí tohoto statku, veřejně a před každým, zvláště kde je zapotřebí, jakož že moji slatinští chránění židé ve svém nejponíženějším suplicandu uvedli, čímž jim tamtéž místo, tak zvané Hradce k jejich pohřbívání privilegováno jest a k jejich dispozici, držení a užívání na věčné časy vykázáno, poněvadž již beztoho 12 židovských mrtvol pětapadesáte let tam leží pohřbeno. Jelikož již oni jmenovaní židé z místa toho Hradců, které se v délce 8 sáhů a v šířce též 8 sáhů rozkládá, jakož i pěší přístup s mrtvým tělem do mých slatinských důchodů padesát rýnských zlatých zaplatiti se zavázali a takovouto sumu padesáti zlatých již v dobré měně mým jmenovaným důchodům zaplatili;protož jsem jim také na slušnou prosbu neprodleně povoli a zavázal se pro sebe, své dědice takovouto milostí je prokázati a je oprávniti, aby tímtéž, nahoře jmenovaným místem na Hradcích dle libosti vládnuli a nakládali a ku svým pohřbům na věčné časy je používati směli. Avšak s tím naléhavým poždavkem, aby předně ono místo na svůj náklad ohradili, za druhé z každého mrtvého těla 45 krejcarů, z cizího ale 1 zlatý, bylo-li dítě jednoroční 25 krejcarů, z dítěte přes 1 rok do 3 roků nahoře určených 45 krejcarů do mých slatinských důchodů nebo všech budoucích majitelů zaplatiti povinni byli, přičemž se jim lítostivě udělené privilegium, svoboda a milost uděluje, moje a dědiců silná ochrana, dále závazek v nejmenším nepřekážeti jim jak v pohřbívání těch osob nebo mrtvých těl, tak i výše vysazené poplatky jim nezvyšovati.Ku větší poctivosti a potvrzení všeho vlastnoručně jsem podepsal a svou šlechtickou pečeť přivěsiti dal. To na mém statku Slatině dne 9.března 1723. Wentzel Ferdinand Kunasch von Machowitz".

Původní hřbitov, podle zakládací listiny 8x8xsáhů (15x15 metrů), byl později rozšířen na dnešních 58x20 metrů a obestavěn kamennou zdí. Nad vchodem byla v minulosti umístěna deska s hebrejským nápisem: "BAIS MOUEVITS L'CHOLCHAI.KHI UFOR ATHU VAEL UFOR THOšUF". (Dům shromáždění všech živých. Prach a země jsi a v prach a zemi se navrátíš). V současné době je na hřbitově dochováno 173 náhrobních kamenů, dvojího typu. Žulové jsou vesměs prosté, bez ornamentiky, dnes již špatně čitelné. Druhou skupinou jsou vápencové stély, většinou završené obloukem, zdobené stylizovanými květinovými motivy lidového charakteru.
zpět

Fotogalerie

zpět
 
 úterý, 28. května 2024
 Svátek slaví Vilém
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena