esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

(
Biny - zcenina kostela svatho Bartolomje

Ruiny Zdej kostel sv. Bartolomje v nadmosk vce 689 metr bval pvodn farnm pro osadu Podol. Byl vybudovn v gotickm slohu kolem roku 1370. V roce 1579 vyhoel a byl restaurovn. V dob vldy csae Josefa II., na dost osadnk a z rozhodnut eskobudjovickho biskupa, byl chrm roku 1788 oputn a jeho zazen peneseno do zmeckho kostela v Binech. Potom u objekt nebyl udrovn a v 19. stolet byl svvoln poboen.

)
Biny - zcenina kostela svatho Bartolomje
(
Budtice - zcenina hradu Dbn

Zcenina Zcenina hradu z 13. stol. zaloenho pny z Budtic. Po roce 1380 nechal Bohuslav z Budtic hrad svmu osudu a ten rychle zpustl a zmnil se ve zceninu.

)
Budtice - zcenina hradu Dbn
(
Dolany - Komon - zcenina

Komon Zcenina hradu nebo tvrze nad vs Dolany, z poloviny 13. stolet, zpustl ji na potku 16. stolet.

)
Dolany - Komon - zcenina
Draovice - tvrz
(
Hrdek u Suice - Kaovice - zcenina tvrze

Hrdek Zcenina gotick tvrze zaloen pravdpodobn v 1. polovin 14. stolet a oputn ve stolet estnctm. Z obytn budovy se zachovaly sti zd. Ve 20. stolet byla kolem tvrze vyszena alej modn.

)
Hrdek u Suice - Kaovice - zcenina tvrze
(
Kdyn - Rzmberk - zcenina hradu

Zcenina Pvodn hrad byl zaloen pravdpodobn na konci 13. stolet. Po ticetilet vlce neunikl nazen Ferdinanda III., kter poadoval zboen pevnch hrad, aby se nemohly stt toiti neptel.

)
Kdyn - Rzmberk - zcenina hradu
(
Nmice u Kdyn - Nov Hertejn - zcenina hradu

Nov Zcenina hradu Nov Hertejn se nachz v Braniovskm hvozdu. Hrad byl oputn v polovin 16 stolet.

)
Nmice u Kdyn - Nov Hertejn - zcenina hradu
(
Plnice - Kvasetice - Maxberk

Maxberk Na ad dobovch pohlednic Plnice dominuje na nvr za mstem v tsn blzkosti Kvasetic zcenina jaksi mohutn stavby. Jedn se o pozstatky zejm barokn spky postaven z lomovho kamene, kter se lidov kalo Maxberk.

)
Plnice - Kvasetice - Maxberk
(
Pole - kostel sv. Markty

Pole Kostel pochz ze14. stolet a dal zmnky jsou z 15. stolet, kdy byl pod patrontem dritele Polen. V nsledujcm stolet ji slouil jako hbitovn kaple. Csaem Josefem II.byl kostel 1786 zruen a od t doby chtral.

)
Pole - kostel sv. Markty
(
Pole - Puperk - zcenina hradu

Puperk Jen torzo brny, hradebnch zd a obrann valy pipomnaj existenci stedovkho hradu Puperk. Hrad hodn utrpl ji za husitskch vlek a po krtkm zmrtvchvstn v polovin 15. stolet byl zejm definitivn oputn.

)
Pole - Puperk - zcenina hradu
(
Rab - zcenina hradu

Hrad Rab je pozoruhodn nejen svm prvenstvm mezi nejrozshlejmi hradnmi zceninami v echch. Hrad byl zaloen patrn kolem roku 1300. V letech 1420 a 1421 jej dvakrt dobyli Husit - druh bojov spch byl osobnm nespchem vojevdce Jana iky, kter zde pel o druh oko.

)
Rab - zcenina hradu
(
Tnec - zcenina kostela sv. Jana Nepomuckho

Loreta Kaple byla postavena roku 1730 Maxmilinem Norbertem Krakowskm.

)
Tnec - zcenina kostela sv. Jana Nepomuckho
bo - Neteb - zcenina hradu
(
Velk Hydice - Prche - zcenina hradu

Zcenina Zceniny hradu, kter vyrostl na mst vznamnho pemyslovskho hradit, a kter se stal centrem okolnho kraje - Prcheska. Kamenn hrad vybudoval ve 13. stolet Bavor III. ze Strakonic, kter dostal pvodn hradit darem od Jana Lucemburskho.

)
Velk Hydice - Prche - zcenina hradu
(
vihov - Kokn - zcenina hradu

Zcenina Zceniny stedovkho hrdku, lecho v pedsunut pozici u vodnho hradu vihov. Dleit loha Koknu spovala v obran nhonu napjejcho systm vihovskch vodnch pkop.

)
vihov - Kokn - zcenina hradu


 
 steda, 30. z 2020
 Svtek slav Jeronm
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena