esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

Jeovy - zmek


Zkladn data


Jednopatrov barokn zmek vznikl v 1. polovin 17. stolet pestavbou renesann tvrze. V 1. polovin 18. stolet zskal pozdn barokn vzhled.

kraj: Plzesk kraj
okres: Klatovy
obec: Jeovy
poloha: 4929'32 N, 1313'46 E   0 m n.m.
adresa: Jeovy, 340 12  vihov
Zmek v Jeovech
Zmek v Jeovechzpt

Detail

Zmek v Jeovech<br>
Zmek v Jeovech

Pvodn gotick tvrz neznm podoby ze 13. stolet, kdy patila Jeovskm. V 17. stolet pipadla ernnm z Chudenic, kte ji pestavli v zmek. Od nich ji nakonec zskali v 18. stolet Morzinov.

Jedn se o jednopatrovou budovu obdlnkovho pdorysu s vysokou valbovou stechou. Nad okny ploch baldachnov ttky zakonen piniovou ikou. Zpadn prel m sedm okennch os, jin tyi. Pi vchodnm prel je estibok kaple spojena s budovou zmku chodbou. Kaple m jednoduchou jehlancovou stechu.

Pramen:http://www.hrady.cz/

Ves Jeovy se vyskytuje v pramenech poprv v r. 1251 a jejm dritelem byl tehdy Bohuslav z Jeova, z rodu Drslavic, dvoan markrabho Pemysla na Netolicch. Po smrti Petra Jeovskho, kter zemel kolem r. 1496 bez ddic, se na Jeovech usadili Neblovt z Drahobuze, nebo v r. 1518 je jako jeho majitel uvdn Mikul Neblovsk. Tehdy se poprv vslovn uvd star tvrz. Nov majitel si v prvn tvrtin 16. stol. postavili pod starou tvrz v rovinat louce v blzkost potoka novou rozlehlou tvrz, kter byla obehnna vodnm pkopem. Star sdlo postupn beze stopy zaniklo. Bhem 17. stol. byla zejm tvrz upravena v modernm renesannm duchu. R. 1663 zddil jeovsk statek jeho potomek Jan Heman ernn, kter tvrz pestavl v ran barokn zmek. V 18. stol. Morzinov pestavli jeovsk zmek v pozdn baroknm slohu. Zmek byl od r. 1945 majetkem MNV, kter jej dal upravit pro kulturn poteby obce. V letech 1973 75 probhla rekonstrukce objektu, kter zskal novou stechu, fasdu a nov omtnuta byla i ohradn ze. V sti zmeku byla zzena restaurace, kter v podob zmeck vinrny byla v provozu jet v r. 2000. V devadestch letech 20. stol. zskala zmek rodina Beranova (vnuci poslednch majitel) a zmek je dnes vyuit pouze jako byty.

Pramen:http://www.pamatky.com/

zpt
 
 pondl, 20. ledna 2020
 Svtek slav Ilona
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena