esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

Bikov - tvrz
(
Dolany - Svrovec - tvrz

Tvrz Tvrz je zminovna od 14, stolet, kdy se po n nazval rod pn ze Svrovce. Pozdji ji mly v dren okoln rody jako Kanit nebo Stropnit. Od potku 19 stolet dodnes slou jako obytn dm.

)
Dolany - Svrovec - tvrz
(
Dolany - tvrz

Tvrz Tvrz byla v dnen podob vybudovna pny z Dolan v prvn polovin 15. stolet.

)
Dolany - tvrz
(
Hradit - tvrz

Tvrz Star hradisk tvrz byla vyuvna jako spka a dochovala se pouze st sklep a jedna vt mstnost v pate.

)
Hradit - tvrz
(
Klatovy - Beovy - tvrz

Beovy Zceniny tvrze postaven ve 2. polovin 15. stolet pravdpodobn Janem Beovskm z Hunstruku

)
Klatovy - Beovy - tvrz
(
Klatovy - Luby - tvrz

Tvrz Lubsk tvrz je poprv zmiovna ve 14. stolet.

)
Klatovy - Luby - tvrz
(
Klatovy - Sobtice - tvrz

Msto, Tvrz v Sobticch stvala u rybnka za dnenm motorestem.

)
Klatovy - Sobtice - tvrz
(
Klatovy - tpnovice - tvrz

Tvrz Prvnm psemn potvrzenm majitelem tpnovic byl v roce 1367 Otk ze tpnovic. Tvrz se nachz na malm kopci pobl kostela sv. Michala.

)
Klatovy - tpnovice - tvrz
(
Kolinec - Bokovy - tvrz

Tvrz Tvrz v Bokovech byla nkolikrt pestavovna a dnen podoba pochz z prav ve druh polovin 18. stolet.

)
Kolinec - Bokovy - tvrz
(
Kolinec - Jindichovice - tvrz

V Jindichovicch bvala tvrz ji v polovin 14. stolet a patila zemanovi Pibkovi. Jeho potomci vlastnili tvrz asi do roku 1460.

)
Kolinec - Jindichovice - tvrz
(
Kenice - tvrz

Budova Budova spky z 18. stolet v Kenicch, kde se pedpokld, e dve stvala tvrz.

)
Kenice - tvrz
(
Mochtn - Srbice - tvrz

Tvrz Renesann tvrz v Srbicch pochz z prvn poloviny 16. stolet.

)
Mochtn - Srbice - tvrz
(
Mochtn - Tetiny - tvrz

Tvrz Tvrz v vznikla pravdpodobn v prbhu 14. stolet.

)
Mochtn - Tetiny - tvrz
(
Petrovice u Suice - Svojice - tvrz

Svojice Tvrz byla pravdpodobn postavena v roce 1366 jako vovit dvoupatrov stavba.

)
Petrovice u Suice - Svojice - tvrz
(
Plnice - Kratice - tvrz

Tvrz Prvn zmnka o mal vsi Kratice s poplunm dvorem je z roku 1379.

)
Plnice - Kratice - tvrz
(
Pedslav - Mcholupy - tvrz

Tvrz Tvrz vznikla ve 14. stolet a stavebn pravy z konce 15. stolet a v prbhu 16. stolet ji promnily v tykdlou stavbu nepravidelnho pdorysu, s zkm vnitnm ndvom.

)
Pedslav - Mcholupy - tvrz
Pedslav - Nmice - tvrz
Pedslav - tvrz
(
silov - tvrz

Tvrz Prvn zmnka o vsi se vztahuje k roku 1379.

)
silov - tvrz
(
Vrhave - Neznaovy - Kouskova Lhotka - tvrz

Kouskova Tvrz byla zaloen nejspe v prvn polovin 16. stolet. Dochovan v tvrze slouila od 17. stolet jako spka. Jet dnes je sten znateln obrann systm tvoen rybnkem, valy s pkopem a ochranou zd.

)
Vrhave - Neznaovy - Kouskova Lhotka - tvrz
(
Zavlekov - tvrz

Tvrz Nad obc Zavlekov jsou zceniny gotick tvrze, postaven v polovin 14. stolet, patrn Dluhomilem z Velhartic, kterou po nm drel jeho syn Buek.

)
Zavlekov - tvrz


 
 ter, 20. jna 2020
 Svtek slav Vendeln
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena