esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

(
Suice

Suice Bval krlovsk msto se rozprostr po obou bezch kdysi zlatonosn eky Otavy.

)
Suice
(
Suice - Albrechtice - hradit

Pohled Po roce 600 p.n.l. na umav a v Poumav vybudovalo tehdej galsk obyvatelstvo mohutn fortifikace. Byly opevnny vrcholy Sedla u Albrechtic, Vnce u Lovic, hradit Jmy u Movic, Hrdku u Tebnic, Razibergu u Boletic a pravdpodobn bylo vybudovno tak nejve poloen opevnn pravkch ech Ob hrad u Studence.

)
Suice - Albrechtice - hradit
(
Suice - Albrechtice - lpa velkolist

Lpa Lpa velkolist (Tilia platyphyllos Scop.) pod kostelem v Albrechticch.

)
Suice - Albrechtice - lpa velkolist
(
Suice - Albrechtice - rozhledna

Rozhledna Rozhledna na Sedle u Albrechtic je navrena jako devn phradov konstrukce, jej tvar tvo pdorysn sedmihelnk s polomrem opsan krunice 3,9 metru v nejnim podla.

)
Suice - Albrechtice - rozhledna
(
Suice - Albrechtice u Suice

Albrechtice Albrechtice u Suice jsou mstn st msta Suice.

)
Suice - Albrechtice u Suice
(
Suice - Albrechtice u Suice - kostel sv. Petra a Pavla

Zdej osadu zejm zaloil v 2. polovin 12. stolet Vladislav I., druh esk krl.

)
Suice - Albrechtice u Suice - kostel sv. Petra a Pavla
(
Suice - Albrechtice u Suice - K

K K u hbitova v Albrechticch

)
Suice - Albrechtice u Suice - K
(
Suice - Diviov - K

K K v Diviov na kiovatce u umavsk chalupy.

)
Suice - Diviov - K
(
Suice - Doln Stakov - kaple

Kaple Kaple v Dolnm Stakov

)
Suice - Doln Stakov - kaple
(
Suice - erven Dvorce - K

K K v ervench Dvorcch

)
Suice - erven Dvorce - K
(
Suice - Frantikova Ves

Frantikova Frantikova Ves je mstn st msta Suice

)
Suice - Frantikova Ves
(
Suice - Frantikova Ves - K

K K ve Frantikov Vsi

)
Suice - Frantikova Ves - K
(
Suice - Gymnzium

Budova Novorenesann relka z let 1909 - 11.

)
Suice - Gymnzium
(
Suice - Horn Dvorce - K

Torzo ke v Hornch Dvorcch.

)
Suice - Horn Dvorce - K
(
Suice - Kmen netst

Kmen Kmen netst, zasazen v dlab nmst v Suici.

)
Suice - Kmen netst
(
Suice - kaple

Kaple Kaplika na roku ulic Palackho a Alovy v Suici.

)
Suice - kaple
(
Suice - Kaple Andla Strce

kaple Rann barokn kaple z let 1682 - 83 vystavn na zpsob poutnickch kapl.

)
Suice - Kaple Andla Strce
(
Suice - kaple I

Kaple Kaplika na rohu ulic Palackho a Pod nemocnic v Suici.

)
Suice - kaple I
(
Suice - kaple II

Kaple Kaplika v Suici na rohu Volovsk a Kikovy ulice.

)
Suice - kaple II
(
Suice - Kana

Emprov Emprov kana ped budovou radnice, souasn podoba je z roku 1783, vybudovan kamenkem z Horaovic, vodotrysk byl pozen v roce 1914.

)
Suice - Kana
(
Suice - Kostel Panny Marie

Gotick hbitovn kostel Panny Marie byl zaloen roku 1352.

)
Suice - Kostel Panny Marie
(
Suice - Kostel sv. Felixe a kapucnsk klter

Kostel Rann barokn kostel sv. Felixe vysvcen roku 1655, kde se nachz obraz Bolestn Panny Marie povaovan za zzran.

)
Suice - Kostel sv. Felixe a kapucnsk klter
(
Suice - Kostel sv. Vclava

kostel Arcidkansk kostel sv. Vclava z prvn pol. 14. stolet je nejvt crkevn pamtka ve mst.

)
Suice - Kostel sv. Vclava
(
Suice - K

K K u hbitovnho kostela Panny Marie v Suici

)
Suice - K
(
Suice - K I

K K na rohu ulice Americk armdy v Suici

)
Suice - K I
(
Suice - K II

K u kaple Andla Strce

)
Suice - K II
(
Suice - lpa v lesoparku Luh

Lpa Lpa srdit, obvod kmene 363 cm

)
Suice - lpa v lesoparku Luh
(
Suice - Mal Chmeln - K

K K u silnice ze Suice do Chmeln

)
Suice - Mal Chmeln - K
(
Suice - Mal Chmeln - K I

K K v Mal Chmeln u elezninho pejezdu.

)
Suice - Mal Chmeln - K I
Suice - Milice - K
Suice - Milice - K I
(
Suice - M욝ansk domy na nmst

M욝ansk Ti bval m욝ansk gotick domy na nmst.

)
Suice - M욝ansk domy na nmst
(
Suice - Muzeum umavy a mechanick betlm

Muzeum Bylo zaloeno dky iniciativ mstnho uitele Josefa Holka r. 1880 a bylo to prvn muzeum v jihozpadnch echch.

)
Suice - Muzeum umavy a mechanick betlm
(
Suice - Naun stezka Hrtky se zvtky

Naun Naun stezka pro dti zamen na zvata naich les.

)
Suice - Naun stezka Hrtky se zvtky
(
Suice - Naun stezka Suick pavuina

Suick Suickou pavuinu tvo 8 stezek v okol Suice (celkem 20 km pch tras).

)
Suice - Naun stezka Suick pavuina
(
Suice - Nuzerov

Nuzerov Nuzerov je mstn st msta Suice

)
Suice - Nuzerov
(
Suice - Nuzerov - K

K K na nvsi v Nuzerov

)
Suice - Nuzerov - K
(
Suice - OffPark

Lanov Outdoorov aktivity v Suici.

)
Suice - OffPark
(
Suice - Otavsk cyklistick stezka - suick sek

Otavsk Suick st Otavsk cyklostezky je dlouh necelch 11 km a z sti je vhodn i pro in-line bruslen.

)
Suice - Otavsk cyklistick stezka - suick sek
(
Suice - Pamtnk Kalich

Pamtnk Pvodn ibenin vrch s krsnou vyhldkou na Suici, byl v roce 1924, na pam ptistho vro mrt husitskho vojevdce Jana iky, pejmenovn na ikv vrch.

)
Suice - Pamtnk Kalich
(
Suice - pamtn deska Frantiku Ferdovi

Pamtn deska pteru Frantiku Ferdovi na kostele sv. Felixe v Suici.

)
Suice - pamtn deska Frantiku Ferdovi
(
Suice - pamtn deska Frantiku Stupkovi

Pamtn deska houslistovi a dirigentu Frantiku Stupkovi v Suici na nmst.

)
Suice - pamtn deska Frantiku Stupkovi
(
Suice - pamtn deska Miloi Seifertovi

Milo Seifert je povaovn za zakladatele eskoslovenskho woodcrafterskho hnut. Woodcraft je slovo pochzejc z americk anglitiny a je zce spojen se zlesckou tradic osdlovn vchodnho pobe Ameriky. Proto se tak pro tento vraz pouv peklad zlesck dovednost. V etin vak pedstavuje toto slovo jednoznan terminus technicus pro vchovn hnut, jeho vznik inicioval Ernest Thompson Seton mal, prodovdec a spisovatel. Ten v lt r. 1902 pouil woodcraftersk prvky v motivanm programu (systm orlch per), kterm zaujal skupinu chlapc, kter povaovala jm zakoupen pozemky za sv teritorium.

)
Suice - pamtn deska Miloi Seifertovi
(
Suice - pamtn deska Vojtchu Scheinostovi

Pamtn deska Vojtcha Scheinosta je umstna na dom p. 6 na nmst a pipomn zakladatele suickho sirkastv.

)
Suice - pamtn deska Vojtchu Scheinostovi
(
Suice - pomnk padlm

Pomnk odboje ve svtovch vlkch a v dob komunismu.

)
Suice - pomnk padlm
(
Suice - pomnk T.G. Masaryka

Pomnk vnovan prvnmu eskoslovenskmu prezidentu Tomi Garrigue Masarykovi v Suici

)
Suice - pomnk T.G. Masaryka
(
Suice - Radnice

Radnice Renesann budova radnice stojc uprosted nmst je sdlem M a Mstskho informanho centra.

)
Suice - Radnice
(
Suice - Rok

Rok Rok je mstn st msta Suice. Le jihovchodn od centra msta.

)
Suice - Rok
Suice - Rok - kaple
(
Suice - Rok - kaple I

Kaple Kaple u silnice ze Suice pod odbokou na Rok.

)
Suice - Rok - kaple I
(
Suice - Rok - K

K K u silnice ze Suice do Zlu nad osadou Rok.

)
Suice - Rok - K
(
Suice - Rok - K I

K K na kiovatce v Roku.

)
Suice - Rok - K I
(
Suice - Star vodojem

Star Postaven na svahu Svatoboru roku 1931 jako soust projektu vstavby mstskho vodojemu.

)
Suice - Star vodojem
(
Suice - Svatobor - rozhledna

Rozhledna 31,6 m vysok kamenn rozhledna s chatou.

)
Suice - Svatobor - rozhledna
(
Suice - Velk Chmeln

Velk Velk Chmeln je mstn st msta Suice.

)
Suice - Velk Chmeln


  idtc=2186/2      [posledn]          pejt na:  
 
 ter, 13. dubna 2021
 Svtek slav Ale
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena