esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  
 

Zde mete zadat nov daje o objektu. Uloenm odelete data do databze portlu. Jakmile budou data zpracovna a zveejnna, obdrte informan e-mail. Dkujeme za V pspvek.


zkladn data

 (nov zznam)

nzev turistickho cle esky

nmecky


typ objektu


poloha obec


GPS souadnice:
(ka) xxxx'xx.xx" N              (dlka) xxxx'xx.xx" E             nadmosk vka
           m n.m. 

UTMx                                                    UTMy
             

struný popis objektu esky

nmeckypovinn daje o pispvateli * jmno

emaildetail

 (nov zznam)

text esky

nmecky


fotografie
popis obrzku esky

popis obrzku nmecky


velikost nhledu v textu (maximln hodnota 400 pixel, lze mnit pouze pi zadn novho obrzku)
  pixel
velikost obrzku (lze mnit pouze pi zadn novho obrzku)
  pixel
barva textu generovanho do obrzku

autor obrzku

doplující data adresa
ps pota

omezení

délka

pístup

otevírací doba


telefon fax
email


link url

popis url esky

popis url nmeckyNa veker obrzky, texty a dal daje (dle jen informace), kter vlote je pohleno jako na autorsk dlo, kter se d platnm autorskm zkonem. Vloenm tchto informac do databze serveru MAPIN.UHLAVA.CZ souhlaste s jejich bezvhradnm a neomezenm pouitm provozovatelem serveru a pedvte tak bezplatn prvo uit tchto informac. Nepebrme odpovdnost za nepvodn materily k nim se ve autorsk prvo tet strany! Prosm pidvejte pouze materily souvisejc se zamenm a tematikou serveru, jakkoliv jin pspvky poruujc etiku serveru nebo zkony zem ve kter je server provozovn budou nenvratn bez pedchozho upozornn odstranny.

souhlasm s podmnkami                    


 
 pondl, 12. dubna 2021
 Svtek slav Julius
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 15:01:00
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena