esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

(
Hartmanice

Znak Msteko Hartmanice lec ve Svatoborsk vrchovin je prvn pipomnno potkem 14. stolet, kdy se zde tilo zlato.

)
Hartmanice
(
Hartmanice - Busil - prodn rezervace Poustka

Prodn Prodn rezervace Poustka o velikosti 6,7163 ha le v pramenn oblasti pravostranho ptoku Pstrunho potoka cca 0,5 km od samoty Busil.

)
Hartmanice - Busil - prodn rezervace Poustka
(
Hartmanice - Beznk - pomnk MUDr. Josefu Karlu Hakovi

Pomnk Pomnk doktoru Hakovi u kapliky pod Beznkem.

)
Hartmanice - Beznk - pomnk MUDr. Josefu Karlu Hakovi
(
Hartmanice - Chlum

Chlum Chlum je mstn st msta Hartmanice

)
Hartmanice - Chlum
(
Hartmanice - Dobr Voda

Dobr Dobr Voda je osada msta Hartmanice, od kterho je vzdlena asi 2 km jinm smrem.

)
Hartmanice - Dobr Voda
(
Hartmanice - Dobr Voda - Beznk - kaple sv. Vinte

Kaple sv. Vinte pod vrcholkem hory Beznk a pod Vintovou sklou.

)
Hartmanice - Dobr Voda - Beznk - kaple sv. Vinte
(
Hartmanice - Dobr Voda - kostel sv. Vinte

Kostel Kostel sv. Vinte je asi jedin tohoto zasvcen na svt. Kostel byl postaven v roce 1706 na mst devn kaple, kter zde podle archeologickch nlez stvala ji v 11 stolet.

)
Hartmanice - Dobr Voda - kostel sv. Vinte
Hartmanice - Dobr Voda - K pod Beznkem
(
Hartmanice - Dobr Voda - lpa

Hartmanice Lpa velkolist (Tilia platyphyllos) stoj u kostela sv. Vinte nedaleko studnky s livou vodou.

)
Hartmanice - Dobr Voda - lpa
(
Hartmanice - Dobr Voda - Muzeum Dr. imona Adlera

Muzeum Muzeum Dr. imona Adlera v Dobr Vod u Hartmanic je vnovno rabnovi a uiteli, kter zahynul roku 1944 v koncentranm tboe v Osvtimi.

)
Hartmanice - Dobr Voda - Muzeum Dr. imona Adlera
(
Hartmanice - Dobr Voda - pamtn deska imonu Adlerovi

Pamtn Pamtn deska PhDr. imonu Adlerovi na muzeu v Dobr Vod.

)
Hartmanice - Dobr Voda - pamtn deska imonu Adlerovi
(
Hartmanice - Dobr Voda - studnka

Dobr Studnka u kostela sv. Vinte na Dobr Vod u Hartmanic

)
Hartmanice - Dobr Voda - studnka
(
Hartmanice - Dolej Kruec

Dolej Ves Dolej Kruec je poprv zmiovna a psemn potvrzena v 1. polovin 14. stolet

)
Hartmanice - Dolej Kruec
(
Hartmanice - Dolej Kruec - lipov alej

Lpy Krueck lipov alej je chrnn stromoad u vsi Dolej Kruec, jihozpadn od Suice.

)
Hartmanice - Dolej Kruec - lipov alej
(
Hartmanice - Dolej Kruec - zmek

Zmek Zkladem dnenho zmku je renesann tvrz postaven v polovin 16. stol. o rozmrech asi 14,5 x 30 metr.

)
Hartmanice - Dolej Kruec - zmek
(
Hartmanice - Dolej Tov

Dolej Osada Dolej Tov spad pod msto Hartmanice.

)
Hartmanice - Dolej Tov
(
Hartmanice - Dolej Tov - Bo muka

Bo Bo muka v Dolejm Tov.

)
Hartmanice - Dolej Tov - Bo muka
(
Hartmanice - Dolej Tov - zmek

Zmek Prvn zmnka o vsi Dolej Tov je z roku 1428, kdy patila k velhartickmu panstv.

)
Hartmanice - Dolej Tov - zmek
(
Hartmanice - Hamin - naun stezka

Tabule Na pat vrchu Hamin, kter je od roku 1995 prodn rezervac, je umavsk ochransk koutek s malou naunou stezkou, vedenou na seznamu UNESCO.

)
Hartmanice - Hamin - naun stezka
(
Hartmanice - Hoej Kruec

Hoej Hoej Kruec je mstn st msta Hartmanice.

)
Hartmanice - Hoej Kruec
(
Hartmanice - Hoej Kruec - K

K K v Hoejm Kruci

)
Hartmanice - Hoej Kruec - K
(
Hartmanice - Hoej Tov

Hoej Osada spadajc pod msto Hartmanice.

)
Hartmanice - Hoej Tov
(
Hartmanice - Hoej Tov - K

K K u silnice z Hoejho Tova do Dolejho Tova.

)
Hartmanice - Hoej Tov - K
(
Hartmanice - Javo

Javo Javo je mstn st msta Hartmanice.

)
Hartmanice - Javo
Hartmanice - Javo - kaplika
Hartmanice - Javo - K
(
Hartmanice - kana

Kana Kana proti kostelu v Hartmanicch.

)
Hartmanice - kana
(
Hartmanice - Keply

Keply Keply jsou jednm z vchozch mst na putovn po umav, a ji pky nebo na kole.

)
Hartmanice - Keply
Hartmanice - Kochnov
(
Hartmanice - Kochnov - javory

Kochnovsk Kochnovsk javory jsou pamtn stromy u vsi Kochnov, severozpadn od Hartmanic.

)
Hartmanice - Kochnov - javory
(
Hartmanice - Kochnov - prodn park

Prodn zem prodnho parku sousteuje ve svch hranicch vechny rozshl lesn celky v prostoru Javorn - achrov - a k Otav, od Novho Msteka k ervenm Dvorcm.

)
Hartmanice - Kochnov - prodn park
(
Hartmanice - Kochnov - umrl prkna

Umrl V tto oblasti na umav, kde lid ili ve dvorech, asto ode sebe pomrn hodn vzdlench bylo zvykem stavt tzv. umrl prkna. Pi cest z Kochnova na Keply u samoty Sovy se zachovala prkna Anny a Josefa Schreinerovch, kte zemeli ped druhou svtovou vlkou.

)
Hartmanice - Kochnov - umrl prkna
(
Hartmanice - kostel sv. Kateiny

Kostel Pvodn stedovk kostel sv. Kateiny v Hartmanicch

)
Hartmanice - kostel sv. Kateiny
(
Hartmanice - Kruec - K

K K na rozcest cest do Hornho Kruce, Prostednho Kruce a Chlumu.

)
Hartmanice - Kruec - K
(
Hartmanice - Kundratice - zmek

Zmek Zmek v Kundraticch byl pestavn do dnen podoby v roce 1840 pedky bsnka Villaniho. Zmek stoj ve vsi na severnm bo horu Kemeln.

)
Hartmanice - Kundratice - zmek
(
Hartmanice - K

K K v Hartmanicch ped kostelem

)
Hartmanice - K
Hartmanice - K I
(
Hartmanice - lpa

Lpa tyista let star lpa naproti kostelu sv. Kateiny v Hartmanicch

)
Hartmanice - lpa
Hartmanice - Louov - kaple
(
Hartmanice - Louov - zmek

Zmek Zmek byl postaven pravdpodobn v 18. stolet a vystdala se v nm cel ada majitel.

)
Hartmanice - Louov - zmek
(
Hartmanice - Mochov

Mochov Mochov je mstn ast msta Hartmanice.

)
Hartmanice - Mochov
Hartmanice - Mochov - K
Hartmanice - Mochov - K I
(
Hartmanice - Mochov - K II

K K u cesty do Mochova.

)
Hartmanice - Mochov - K II
(
Hartmanice - Mochov - Mochovsk jilm

Jilm Jilm habrolist (Ulmus minor) roste na rozhran dvou soukomch pozemk v osad Mochov.

)
Hartmanice - Mochov - Mochovsk jilm
(
Hartmanice - Mochov - skupina modn

Modny Skupina modn v osad Mochov. Stromy jsou vyhleny za jako pamtn pro jejich vzrst.

)
Hartmanice - Mochov - skupina modn
(
Hartmanice - Palvnov

Palvnov Palvnov je osadou msta Hartmanice.

)
Hartmanice - Palvnov
(
Hartmanice - Palvnov - kaplika

Kaplika Vklenkov kaplika pi cest z Palvnova na Mouenec stoj pravdpodobn na mst hrobu obt ticetilet vlky.

)
Hartmanice - Palvnov - kaplika
(
Hartmanice - Palvinov - skupina strom

Stromy Skupina strom v zmeckm parku Palvinov jsou pamtnmi stromy.

)
Hartmanice - Palvinov - skupina strom
(
Hartmanice - Palvnov - zmek

Zmek Prvn zmnky o vsi Palvinov se dochovali a ze 16. stol, kdy roku 1540 ji Betislav vihovsk prodal Pavlovi Tomkovi a jeho strcm Janovi a Vclavovi Tomkm z ejkov.

)
Hartmanice - Palvnov - zmek
(
Hartmanice - pomnk padlm

Pomnk Pomnk padlm v prvn svtov vlce v Hartmanicch

)
Hartmanice - pomnk padlm
Hartmanice - Radkov
(
Hartmanice - Star Hu

Star Bval osada Star Hu patila ke kochnovsk rycht, jedn z osmi svobodnch kralovckch rychet.

)
Hartmanice - Star Hu
(
Hartmanice - Star Hu - prodn rezervace Zhsk pl

Zhsk Prodn rezervace u silnice mezi Keply a bvalou Starou Hut.

)
Hartmanice - Star Hu - prodn rezervace Zhsk pl
(
Hartmanice - synagoga

Synagoga Synagoga pochz z roku 1883. O djinch id v regionu vypovd expozice v mstnm muzeu. Synagoga dnes slou jako pamtnk esko - nmecko - idovskho souit na umav.

)
Hartmanice - synagoga


  idtc=222/2      [posledn]          pejt na:  
 
 ter, 13. dubna 2021
 Svtek slav Ale
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena