esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  
 

(
Pole

Pole Prvn psemn zmnka o obci Pole je z roku 1254. V obci je zajmav zcenina kostela svat Markty, kostel Vech svatch, kaple svatho Salvtora, vodn mln Pasika a fara. Obec Pole se skld z mstnch st Mlnec, Poleka, Puperk a Zdeslav

)
Pole
(
Pole - hrob Josefa Franty umavskho

Hrob Josef Franta umavsk byl spisovatel, pedagog, slovnk, esk obrozenec; vnoval se lexikografii i srovnvac filologii.

)
Pole - hrob Josefa Franty umavskho
(
Pole - kostel sv. Markty

Pole Kostel pochz ze14. stolet a dal zmnky jsou z 15. stolet, kdy byl pod patrontem dritele Polen. V nsledujcm stolet ji slouil jako hbitovn kaple. Csaem Josefem II.byl kostel 1786 zruen a od t doby chtral.

)
Pole - kostel sv. Markty
(
Pole - kostel Vech Svatch

Kostel Kostel Vech Svatch v Poleni je dominantou celho okol.

)
Pole - kostel Vech Svatch
(
Pole - Mlnec - K

K K pi silnici v Mlnci

)
Pole - Mlnec - K
(
Pole - pamtnk padlm

Pomnk Pamtnk padlm z prvn svtov vlky v Poleni

)
Pole - pamtnk padlm
(
Pole - pamtn deska Karlu Hostaovi

Pamtn Pamtn deska na rodnm dom Dr. Karla Hostae v Poleni.

)
Pole - pamtn deska Karlu Hostaovi
(
Pole - Poleka

Ves Zemdlsk osada Poleka le severovchodn od obce Pole. V osad se nachzej pvodn hospodsk staven.

)
Pole - Poleka
(
Pole - Polesk lpa nebo Dobrovskho lpa

Lpa Polesk lpa nebo t Dobrovskho lpa je pamtn strom ve vsi Pole, severozpadn od Klatov.

)
Pole - Polesk lpa nebo Dobrovskho lpa
(
Pole - Puperk - kaplika

Kaplika Kaplika pod zceninou hradu Puperk

)
Pole - Puperk - kaplika
(
Pole - Puperk - K

K K na kiovatce v osad Puperk

)
Pole - Puperk - K
(
Pole - Puperk - zcenina hradu

Puperk Jen torzo brny, hradebnch zd a obrann valy pipomnaj existenci stedovkho hradu Puperk. Hrad hodn utrpl ji za husitskch vlek a po krtkm zmrtvchvstn v polovin 15. stolet byl zejm definitivn oputn.

)
Pole - Puperk - zcenina hradu
(
Pole - Zdeslav - K

K K na kiovatce mezi Polen a Zdeslav.

)
Pole - Zdeslav - K
(
Pole - Zdeslav - K I

K K ve Zdeslavi na nvsi

)
Pole - Zdeslav - K I


 
 ter, 13. dubna 2021
 Svtek slav Ale
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena