esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

(
Chudenice

Chudenice Chudenice le ve stejnojmenn vrchovin, poprv jsou pipomnny roku 1291 a jejich historie je velmi zce spjata se lechtickm rodem ernn z Chudenic, kterm obec nepetrit patila od poloviny 13. stolet do roku 1945. Turistika: Chudenicemi prochz zelen turistick trasa z Puperku do Chotova a dlkov modr trasa.
Pamtihodnosti:
Muzeum Josefa Dobrovskho - U ernnskho zmku 1
Kostel svatho Jana Ktitele

)
Chudenice
(
Chudenice - Americk zahrada

ernnova Nrodn prodn pamtka o rozloze 1,89 ha. V arboretu pevauj deviny 77 rod a 204 druh a odrd ze severn Ameriky, zdej douglaska tisolist z roku 1843 pat k nejstarm na evropskm kontinentu.

)
Chudenice - Americk zahrada
(
Chudenice - Bezpravovice - K

K K u vsi Bezpravovice.

)
Chudenice - Bezpravovice - K
(
Chudenice - Bezpravovice - K I

K K u silnice na Vepadly u Bezpravovic

)
Chudenice - Bezpravovice - K I
(
Chudenice - Bolfnek - rozhledna

Rozhledna Rozhledna Bolfnek u Chudenic byla pvodn v baroknho kostela sv. Wolfganga, postavenho v roce 1725 a zruenho vnosem csae Josefa II. v roce 1782. Oputn kosteln lo zmizela z povrchu zemskho v roce 1810 a pozstal v se v roce 1845 stala rozhlednou.

)
Chudenice - Bolfnek - rozhledna
(
Chudenice - Bo muka

Bo Bo muka u silnice z Chudenic do Luice nedaleko zmku Lze.

)
Chudenice - Bo muka
(
Chudenice - Bo muka I

Bo Bo muka u silnice na Luice za Chudenicemi.

)
Chudenice - Bo muka I
Chudenice - Bov - K
(
Chudenice - Chudenick baantnice

Baantnice Prodn pamtka od roku 1933 (15,5 ha), bval baantnice s asi 150 let starm smenm porostem a s cennmi exempli javor - klen, modn a 400 let starmi duby. Zdroj: Chrnn zem Klatovska

)
Chudenice - Chudenick baantnice
(
Chudenice - Chudenick lpa

Lpa Chudenick lpa je pamtn strom rostouc na nvr nad mstysem Chudenice.

)
Chudenice - Chudenick lpa
(
Chudenice - fara

Fara Fara v Chudenicch postaven v druh polovin 18.stolet.

)
Chudenice - fara
(
Chudenice - kaple sv. Wolfganga

Kaple Kaple sv. Wolfganga se nachz u ve bvalho kostela, nyn rozhledny.

)
Chudenice - kaple sv. Wolfganga
(
Chudenice - kaplika

Kaplika Kaplika na kiovatce silnice z Chudenic do Slatiny a do objektu zemdlskho podniku.

)
Chudenice - kaplika
(
Chudenice - kostel sv. Jana Ktitele

Kostel Kostel byl zaloen Drslavem ernnem z Chudenic roku 1200.

)
Chudenice - kostel sv. Jana Ktitele
(
Chudenice - Kvapilovo jezrko

Kvapilovo Kvapilova jezrka v anglickm parku u Chudenic.

)
Chudenice - Kvapilovo jezrko
(
Chudenice - K

K K za kostelem v Chudenicch

)
Chudenice - K
(
Chudenice - Luice

Luice Luice jsou mstn st mstysu Chudenice.

)
Chudenice - Luice
(
Chudenice - Luice - Bo muka

Bo Bo muka na kiovatce ve vsi Luice

)
Chudenice - Luice - Bo muka
(
Chudenice - Luice - dub

Dub Dub v Luici je pamtn strom ve vsi Luice u Chudenic.

)
Chudenice - Luice - dub
(
Chudenice - Luice - K

K K na kiovatce v Luici.

)
Chudenice - Luice - K
Chudenice - muzeum Josefa Dobrovskho
(
Chudenice - naun stezka

Naun stezka spojuje vznamn pamtky Chudenic - Czernnsk zmek, Americkou zahradu a vrch Bolfnek

)
Chudenice - naun stezka
(
Chudenice - pamtn deska Jaroslavu Kvapilovi

Pamtn Pamtn deska Jaroslavu Kvapilovi na zmku v Chudenicch.

)
Chudenice - pamtn deska Jaroslavu Kvapilovi
(
Chudenice - pamtn deska Vclavu Rubekovi

Pamtn Pamtn deska MUDr. Vclavu Rubekovi primi gynekologie a univerzitnmu profesoru v Praze, kter se 4. nora 1854 v Chudenicch narodil.

)
Chudenice - pamtn deska Vclavu Rubekovi
(
Chudenice - pomnk padlm

Pomnk Pomnk padlm ve svtovch vlkch v Chudenicch

)
Chudenice - pomnk padlm
(
Chudenice - Slatina - K

K K na nvsi osady Slatina

)
Chudenice - Slatina - K
(
Chudenice - Slatina - prodn rezervace Blov

Z Prodn rezervace se rozkld na vrcholu a jihovchodnm svahu kopce Blov pobl obce Slatina na Chudenicku.

)
Chudenice - Slatina - prodn rezervace Blov
Chudenice - tis
(
Chudenice - zmek

Chudenick Renesann, barokn upraven zmek, byl postaven na zkladech gotick tvrze, kterou pipomn opevnn s batami. Zmeck expozice jsou vnovny nkolika vznamnm lidem, spojenm s Chudenicemi - Josefu Dobrovskmu, Jaroslavu Kvapilovi, K. S. Amerlingovi

)
Chudenice - zmek
(
Chudenice - zmek Lze

Zmek Objekt zmeku, zaloenho ernny z Chudenic, byl pvodn stavn jako lzn, avak postupem asu se zmnil v emprov zmek. Je obklopen rozlehlm anglickm parkem, v jeho sti vzniklo v roce 1841 arboretum Americk zahrada

)
Chudenice - zmek Lze


 
 ter, 13. dubna 2021
 Svtek slav Ale
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena