česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Nezamyslice


Základní data


První písemná zmínka o obci je z roku 1045.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Nezamyslice
poloha: 49°15'44.9 N, 13°40'23.5 E   488 m n.m.
adresa: Nezamyslice, 342 01  Sušice
Nezamyslice
Nezamyslicezpět

Detail

Nezamyslice<br>
Nezamyslice

Prvními trvalými obyvateli Pootaví byli rýžovníci zlata. Žili zde již řadu let před naším letopočtem a v místech s příhodnými podmínkami zakládali malé osady. Krajem již tehdy procházela významná mezinárodní obchodní Zlatá stezka, po níž se dopravovalo i otavské zlato. Těžba pokračovala v prvních staletích našeho věku, kdy postupně původní keltské obyvatelstvo bylo nahrazeno Slovany. Dávné osídlení Nezamyslicka dokládají nálezy tuhové keramiky, části pravěkého vykuřovadla a kamenného brousku pravděpodobně z 5. století, objevené nedaleko kostela.

Důležitou událostí v rozvoji oblasti bylo založení benediktinského kláštera v Nezamyslicích. Klášter spadal pod správu břevnovského kláštera v Praze a právě v souvislosti s Břevnovem bývá uváděna tzv. darovací listina, podle níž kníže Břetislav I. daroval Nezamyslice a řadu dalších vsí v roce 1045 benediktinskému řádu. Klášter stával zřejmě vedle kostela, v místech, kde stojí dnes budova bývalé školy. 

Zdejší poddaní odváděli na nedaleký hrad Prácheň poplatky z píce, vajec, sýrů a drůbeže. Částečně je této povinnosti zbavil roku 1346 vlastník Práchně a Horažďovic Vilém ze Strakonic. Zároveň přenesl na zdejšího opata i výkon některých soudních pravomocí.

Své poslání plnil klášter až do Žižkova prvního tažení na nedaleký hrad Rabí v roce 1420. Tehdy husité klášter vyplenili a sedm nezamyslických mnichů bylo pod hradbami hradu upáleno. Klášter už nebyl obnoven a celý nezamyslický újezd břevnovských benediktinů zanikl. Poté byla ves připojena k hradu Rabí. Roku 1565 koupil Nezamyslice Jan Kavka z Říčan a připojil je k žichovickému panství. Roku 1707 přechází žichovické panství včetně Nezamyslic do majetku kardinála a pasovského biskupa Jana Filipa z Lamberka. Rod Lamberků vlastnil panství až do roku 1945.

Od roku 1980 do roku 1992 byly Nezamyslice částí střediskové obce Žichovice. V roce 1992 na přání občanů byly vypsány volby do obecního zastupitelstva a obec Nezamyslice se stala opět samostatnou. 

Pramen: Mgr. Zdeňka Řezníčková, vysvětlující tabule naučné stezky Velké Hydčice - Hejná - Nezamyslice 

zpět

Fotogalerie
Nezamyslice

Nezamyslice


Nezamyslice

Nezamyslice


Nezamyslice

Nezamyslicezpět

Příběhy


Nezamyslický zázrak z roku 1626

Obraz Nezamyslický zázrak byl nalezen v polovině dvacátého století na nezamyslické faře.Dle zápisů pochází ze zrušené kostnice, která stála za kostelem Nanebevzetí Panny Marie. V doprovodném textu neznámý autor v českém jazyce popisuje děj na obrazu. Velice cenná jsou dobová vyobrazení nezamyslického kostela, žichovického zámku, hradu Rabí a zříceniny Prácheň.

Způsoby vymalovaným kterak léta Páně 1626 4. Augusti přišlo 6 soldatů do vsi Nezamyslic a tu pod kostelem nocleh učinili v poli, tovaryše svého, který měl manželku svou, jej zabili tu v noci, a ženu jeho též velmi ranili: 19 ran sekaných, 9 bodených po prsích a životě, k tomu suchými ranami stloukli.

1.Za zabitou majíce s snopy jí přikryli, peníze od nich pobravše, preč odešli.

2. Na zejtří sedlák jeden nalezši snopy přikrytou ji kalnou vodou napojil a z ní snopy sebravše, jí pomohl.

3. Z toho ji jsouce občerstvena, vstala sama a k špitálu přišla, do něj nebyla přijata.

4. Odtud dolů do Nezamyslic přišedši, nechtěl jí žádný přijíti, pod kolnou dva dni v ní na zemi ležeti musela.

5. Třetí den do jedné chalupy přijata byla, mrtvé dítě téhož dne k večeru porodila, nic nejedla ani nepila. Zpověď svatou vykonvši, velebnosti Svátost od faráře Nezamyslického jest přijala.

6. Z poručením jejím paní ode dvora z Žichovic jídlo jí posíláno bylo.

7. Každoročně, pokud zdráva a živa bude, tu ke kostelu k Nezamyslickému předně ke cti Pánu Bohu, a blahoslavené Panně Marii jest putovati slíbila. 

8. 18 dní tu zůstala, žádného lékaře nemiala, sama se hojila.

9. Po 18 dnech pěšky s poslem za tři dny 14 mil do vlasti své k rodičům svýn přišla, jakož pak takový přecitlivý skutek a opatrování Boží té ženě, které se stalo, žádnému jinému připsati se nemůže, než-li Pánu Bohu a blahoslavené Panně Marii. Z tohu buď Pán Bůh pochválen.

Pramen: tabule na zámku v Žihobcích

zpět
 
 středa, 22. května 2019
 Svátek slaví Emil
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 1
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena