esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

(
Boleiny - Slavoovice - pamtn deska padlm

Pamtn Pamtn deska padlm v I. svtov vlce na kaplice ve Slavoovicch

)
Boleiny - Slavoovice - pamtn deska padlm
(
Budtice - pamtn deska Josefu Jungmannovi

Pamtn Pamtn deska Josefu Jungmannovi v Budticch

)
Budtice - pamtn deska Josefu Jungmannovi
(
Chudenice - pamtn deska Jaroslavu Kvapilovi

Pamtn Pamtn deska Jaroslavu Kvapilovi na zmku v Chudenicch.

)
Chudenice - pamtn deska Jaroslavu Kvapilovi
(
Chudenice - pamtn deska Vclavu Rubekovi

Pamtn Pamtn deska MUDr. Vclavu Rubekovi primi gynekologie a univerzitnmu profesoru v Praze, kter se 4. nora 1854 v Chudenicch narodil.

)
Chudenice - pamtn deska Vclavu Rubekovi
(
Dolany - akom - pamtn deska Frantiku Pihovi

Pamtn Pamtn deska profesoru MUDr. Frantiku Pihovi v akomi

)
Dolany - akom - pamtn deska Frantiku Pihovi
(
ernkov - pamtn deska Stanislavu Blumenstenglovi

Pamtn Pamtn deska legioni Stanislavu Blumenstenglovi.

)
ernkov - pamtn deska Stanislavu Blumenstenglovi
(
Hartmanice - Dobr Voda - pamtn deska imonu Adlerovi

Pamtn Pamtn deska PhDr. imonu Adlerovi na muzeu v Dobr Vod.

)
Hartmanice - Dobr Voda - pamtn deska imonu Adlerovi
(
Hejn - pamtn deska Josefu Vankovi

Pamtn deska Josefu Vankovi dlouholetmu dicmu uiteli na budov bval koly v Hejn.

)
Hejn - pamtn deska Josefu Vankovi
(
Horaovice - pamtn deska Karlu Nmcovi

Pamtn deska historika Karla Nmce v Horaovicch od Jana Prdlera.

)
Horaovice - pamtn deska Karlu Nmcovi
(
Horaovice - pamtn deska na mst zboen synagogy v Horaovicch

Pamtn deska je umstna od roku 2005 v Prchesk ulici v Horaovicch.

)
Horaovice - pamtn deska na mst zboen synagogy v Horaovicch
(
Horaovice - pamtn deska Tomi Gariggue Masarykovi

Pamtn deska na Mrovm nmst v Horaovicch na nvtvu TGM.

)
Horaovice - pamtn deska Tomi Gariggue Masarykovi
(
Horaovice - pamtn deska tpnu Karlu Vydrovi

Pamtn deska zakladateli a prvnmu editeli horaovickho muzea uiteli tpnu Karlu Vydrovi.

)
Horaovice - pamtn deska tpnu Karlu Vydrovi
(
Hrdek u Suice - pamtn deska Frantiku Pravdovi

Pamtn deska Frantiku Pravdovi v Hrdku na budov bval koly, dnes poty. Jeho jmno nese i mstn knihovna a na zmku m oteveno muzeum.

)
Hrdek u Suice - pamtn deska Frantiku Pravdovi
(
Klatovy - Habartice - pamtn deska Rudolfu Weisfeitovi

Pamtn Pamtn deska dkanu Rudolfu Weisfeitovi na kostele v Habarticch

)
Klatovy - Habartice - pamtn deska Rudolfu Weisfeitovi
(
Klatovy - pamtn deska Aloisu Makovi

Pamtn Pamtn deska MUDr. Aloisu Makovi ve Vdesk ulici v Klatovech

)
Klatovy - pamtn deska Aloisu Makovi
(
Klatovy - pamtn deska Antonnu Randovi

Pamtn Deska univerzitnmu profesoru JUDr. Antonnu ryti Randovi na budov Obchodn akademie v Klatovech.

)
Klatovy - pamtn deska Antonnu Randovi
(
Klatovy - pamtn deska Eduardu Formnkovi

Pamtn deska byla odhalena 27. srpna 1905 v bval sk ulici. Byla pozena nkladem prostjovskho prodovdnho klubu, kter k tomuto elu vnoval tzv. Formnkv fond, kter doplnil ze svho na 400 K, a podal akademick spolek hlava v Klatovech o zorganizovn slavnosti.

)
Klatovy - pamtn deska Eduardu Formnkovi
(
Klatovy - pamtn deska Frantiku Machnkovi

Frantiek Machnk byl editelem zemdlsk koly v Klatovech, ministrem nrodn obrany, poslancem Nrodnho shromdn a publicistou.Trvale se zapsal nejen do historie koly, ale i msta Klatovy.

)
Klatovy - pamtn deska Frantiku Machnkovi
(
Klatovy - pamtn deska Janu Ludevtu Prochzkovi

Pamtn Pamtn deska Janu Ludevtu Prochzkovi na jeho rodnm dom v Krameriov ulici p. 178 v Klatovech.

)
Klatovy - pamtn deska Janu Ludevtu Prochzkovi
(
Klatovy - pamtn deska Jaroslavu Vrchlickmu

Pamtn Pamtn deska Jaroslavu Vrchlickmu, kter studoval a maturoval na gymnziu v Klatovech.

)
Klatovy - pamtn deska Jaroslavu Vrchlickmu
(
Klatovy - pamtn deska Josefu Klikovi

Pamtn Pamtn deska Josefu Klikovi v Randov ulici v Klatovech.

)
Klatovy - pamtn deska Josefu Klikovi
(
Klatovy - pamtn deska Karlu Boleslavovi torchovi

Karel Boleslav torch byl esk obrozeneck spisovatel a novin. Publikoval i pod pseudonymem p - Klatovsk.

)
Klatovy - pamtn deska Karlu Boleslavovi torchovi
(
Klatovy - pamtn deska Katein Kolov

Deska Pamtn deska na rodnm dom Kateiny Kolov, prvn manelky Bedicha Smetany.

)
Klatovy - pamtn deska Katein Kolov
(
Klatovy - pamtn deska Leopoldu Eugenovi Mchurovi

Pamtn Pamtn deska hudebnmu skladateli Leopoldu Eugenovi Mchurovi v Kov ulici v Klatovech.

)
Klatovy - pamtn deska Leopoldu Eugenovi Mchurovi
(
Klatovy - pamtn deska osvobozen eskoslovenska sovtskou armdou

Pamtn deska na radnici v Klatovech k osvobozen eskoslovenska Rudou armdou od Miroslava Pangrce.

)
Klatovy - pamtn deska osvobozen eskoslovenska sovtskou armdou
(
Klatovy - pamtn deska osvobozen Klatov americkou armdou

Replika pvodn desky Otokara Waltera od Betislava Holakovskho na radnici v Klatovech.

)
Klatovy - pamtn deska osvobozen Klatov americkou armdou
(
Klatovy - pamtn deska sovtsk okupace

Bronzov pamtn deska z roku 2006 pipomnajc sovtskou okupaci eskoslovenska po roce 1968.

)
Klatovy - pamtn deska sovtsk okupace
(
Klatovy - pamtn deska Vclavu Matji Krameriovi

Mezi nejvznamnj klatovsk rodky pat bezpochyby vznamn esk novin, spisovatel a nakladatel Vclav Matj Kramerius.

)
Klatovy - pamtn deska Vclavu Matji Krameriovi
(
Klatovy - Tajanov - pamtn deska Janu Sedlkovi

Pamtn Pamtn deska na rodnm dom ThDr. Jana Sedlka, svtcho biskupa praskho.

)
Klatovy - Tajanov - pamtn deska Janu Sedlkovi
(
Kout na umav - pamtn deska Frantiku ambergerovi

Pamtn Pamtn deska univerzitnmu profesoru MUDr. Frantiku ambergerovi, rodku z Kouta na umav. Deska byla odhalena 25.6.1972.

)
Kout na umav - pamtn deska Frantiku ambergerovi
(
Myslv - pamtn deska Ladislavu Stehlkovi

Pamtn Pamtn deska Ladislavu Stehlkovi na budov bval star koly, kde dnes sdl obecn ad.

)
Myslv - pamtn deska Ladislavu Stehlkovi
(
Nezamyslice - pamtn deska Karlu Klostermannovi

Pamtn deska Karlu Klostermannovi

)
Nezamyslice - pamtn deska Karlu Klostermannovi
(
Plnice - pamtn deska Vladimru Helfertovi

Pamtn Pamtn deska hudebnmu vdci a universitnmu profesorovi Vladimru Helfertovi.

)
Plnice - pamtn deska Vladimru Helfertovi
(
Pocinovice - pamtn deska Bedichu Kalivodovi

Pamtn Pamtn deska dcmu uiteli Bedichu Kalivodovi popravenmu nacisty 29.6.1942.

)
Pocinovice - pamtn deska Bedichu Kalivodovi
(
Pole - pamtn deska Karlu Hostaovi

Pamtn Pamtn deska na rodnm dom Dr. Karla Hostae v Poleni.

)
Pole - pamtn deska Karlu Hostaovi
(
Suice - pamtn deska Frantiku Ferdovi

Pamtn deska pteru Frantiku Ferdovi na kostele sv. Felixe v Suici.

)
Suice - pamtn deska Frantiku Ferdovi
(
Suice - pamtn deska Frantiku Stupkovi

Pamtn deska houslistovi a dirigentu Frantiku Stupkovi v Suici na nmst.

)
Suice - pamtn deska Frantiku Stupkovi
(
Suice - pamtn deska Miloi Seifertovi

Milo Seifert je povaovn za zakladatele eskoslovenskho woodcrafterskho hnut. Woodcraft je slovo pochzejc z americk anglitiny a je zce spojen se zlesckou tradic osdlovn vchodnho pobe Ameriky. Proto se tak pro tento vraz pouv peklad zlesck dovednost. V etin vak pedstavuje toto slovo jednoznan terminus technicus pro vchovn hnut, jeho vznik inicioval Ernest Thompson Seton mal, prodovdec a spisovatel. Ten v lt r. 1902 pouil woodcraftersk prvky v motivanm programu (systm orlch per), kterm zaujal skupinu chlapc, kter povaovala jm zakoupen pozemky za sv teritorium.

)
Suice - pamtn deska Miloi Seifertovi
(
Suice - pamtn deska Vojtchu Scheinostovi

Pamtn deska Vojtcha Scheinosta je umstna na dom p. 6 na nmst a pipomn zakladatele suickho sirkastv.

)
Suice - pamtn deska Vojtchu Scheinostovi
(
Suice - Velk Chmeln - pamtn deska padlm ve svtov vlce

Pamtn deska padlm v I. svtov vlce na zdi kaple ve Velk Chmeln.

)
Suice - Velk Chmeln - pamtn deska padlm ve svtov vlce
(
Tnec - Josef Hais Tneck

Domek Domek, kde il a pracoval Josef Hais Tneck. Josef Hais se narodil v Klatovech a po rozchodu rodi ho v Tnci u Klatov vychovvala babika, a proto m umleck pvlastek Tneck.

)
Tnec - Josef Hais Tneck
(
Velk Bor - Jetenovice - pamtn deska padlm

Pamtn Pamtn desky padlm v prvn svtov vlce na kaplice v Jetenovicch.

)
Velk Bor - Jetenovice - pamtn deska padlm
(
vihov - pamtn deska Antonnu peldovi

Pamtn Pamtn deska na radnici ve vihov profesoru RNDr. Antonnu peldovi DrSc. vznamnmu pedagogovi, vdeckmu a vzkumnmu pracovnkovi.

)
vihov - pamtn deska Antonnu peldovi
(
ihobce - pamtn deska Frantiku Prochzkovi

Pamtn deska zaslouielmu editeli koly v ihobcch Frantiku Prochzkovi na zdi zmku.

)
ihobce - pamtn deska Frantiku Prochzkovi
(
ihobce - pamtn deska Karlu Orltovi

Pamtn deska editeli m욝ansk koly Karlu Orltovi v arelu zmku v ihobcch.

)
ihobce - pamtn deska Karlu Orltovi
(
ihobce - pamtn deska Karlu Rostislavu Novmu

Pamtn deska plukovnku Karlu Rostislavu Novmu v zmeckm parku v ihobcch.

)
ihobce - pamtn deska Karlu Rostislavu Novmu


 
 steda, 30. z 2020
 Svtek slav Jeronm
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena