česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Klatovy - pomník Zmizelý svícen


Základní data


Pomník byl vytvořen k připomenutí památky více než 260 klatovských občanů, kteří se před sedmdesáti lety stali oběťmi holokaustu. Pomník od sochaře Václava Fialy byl slavnostně odhalen 3.prosince 2012.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Klatovy
poloha: 49°23'49.4 N, 13°17'32.3 E   0 m n.m.
adresa: Randova, Klatovy, 339 01  Klatovy
Zmizelý svícen
Zmizelý svícenzpět

Detail

Zmizelý svícen<br>
Zmizelý svícen

Synagoga byla otevřena slavnostním vnesením svitků Tóry. Centrálním místem i klatovské synagogy byl svatostánek (aron-ha-kodeš), tedy schránka, ve které byla uložena Tóra. Původní desky s desaterem umístěné pod svatostánkem, stejně jako židovská hvězda ve stropu hlavní lodi se dochovaly a jsou umístěny v klatovském muzeu. 

Na konci 30.let 20.století byla kapacita synagogy 212 sedadel pro muže (sedadla byla umístěna v dolní hlavní lodi). V roce 1901 bylo zřízeno venkovní schodiště, jímž se vstupovalo do tzv. galerie, ze které sledovaly bohoslužbu ženy. 

Nová výzdoba interiéru synagogy byla realizována Čestmírem Dobešem v roce 1936, kdy bylo též zavedeno elektrické osvětlení místo původního plynového. 

Budova klatovské synagogy, na rozdíl od celé řady synagog v pohraničí, "přežila" i období Protektorátu Čechy a Morava, přestože i zde byl zaznamenán v roce 1941 pokus o její zničení ze strany členů pronacistické organizace Vlajka. Vnitřní vybavení však bylo během války téměř zničeno.

V 60. letech pak byla synagoga stavebně upravena pro potřeby okresního archivu, který zde zústal až do počátku 90. let. Tyto necitlivé úpravy změnily vnější i vnitřní ráz synagogy.

Pramen: vysvětlující tabule u synagogy a pomníku Ztracený svícen

zpět

Fotogalerie


Zmizelý svícen

Zmizelý svícen


Zmizelý svícen

Zmizelý svícenzpět

Příběhy


Synagoga - židovský kostel, též "dům shromáždění", modlitebna. Synagoga je instituce, ale i budova. Je to místo, kde se čte Tóra (Pět knih Mojžíšových), a kde se shromažďuje lid potomků Izraelových, který každý pátek večer zahajuje posvátný šabat a rok co rok v určený čas zde slaví svátky, které mají svůj původ v dávných biblických dobách.

Činí tak již téměř 2000 let, od doby, kdy byl v roce 70 n.l. Římany zničen Jeruzalémský chrám a Židé byli vyhnáni ze své země a rozptýleni do celého světa.

V Čechách žijí více než 1000 let, v Klatovech pak soustavně po roce 1848 jako výrazná menšina až do listopadu 1942, kdy byli téměř všichni klatovští židovští spoluobčané odvlečeni trnaporty Cd dne 21.11.1942, Ce dne 30.11.1942 a Ez-St dne 1.12.1942 do Terezína a poté do vyhlazovacích táborů. K 70. výročí odjezdu transportů byl péčí města Klatovy a za přispění dárců zhotoven pomník sochařem Václavem Fialou.

Pramen: vysvětlující tabule u synagogy a pomníku Ztracený svícen.

zpět
 
 čtvrtek, 21. února 2019
 Svátek slaví Lenka
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 1
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena