česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Chanovice - Defurovy Lažany


Základní data


Defurovy Lažany jsou místní částí obce Chanovice. První písemná zmínka pochází z roku 1366.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Chanovice
poloha: 49°24'31.1 N, 13°40'29.8 E   0 m n.m.
adresa: Chanovice - Defurovy Lažany, 341 01  Horažďovice
Defurovy Lažany
Defurovy Lažanyzpět

Detail

Defurovy Lažany<br>
Defurovy Lažany

 Mezi nejstaršími vlastníky je připomínán již výše uvedený Bašek Šilhéř a v letech 1389 - 1406 Volfart. Později se tu usadili Lažanští z Bukové, z nichž roku 1483 je znám Oldřich a jeho manželka Dorota z Prostého, pravděpodobně v letech 1496 - 1509 zde působil jejich syn Hynek z Bukové. V roce 1496 je poprvé uváděna zdejší gotická tvrz. Po celé 16. a 17. století se poměrně rychle střídá vlastnictví Defurových Lažan. Ze zajímavých majitelů je nutno uvést Švihovské z Ryžmberka (1615 - 1658). V 18. století patřily dlouho rodině Desfours, od níž dostaly své jméno. K Oselcům přikoupeny v roce 1823, majetkově patří k tomuto panství až do roku 1918. Od roku 1850 byly samostatnou obcí v okrese Horažďovice, od roku 1869 v okrese Strakonice. V roce 1950 opět obcí v okrese Horažďovice, v letech 1961 - 1970 obec v okrese Klatovy. Od roku 1971 osada Obce Chanovice.

Defurovy Lažany a okolí charakterizují desítky historických rybníků.

Pramen: www.chanovice.cz
zpět

Příběhy


Vývoj názvu lokality:

V pramenech se název poprvé vyskytuje právě v roce 1366 „Basko Gylnerz de Lazan…“. V roce 1872 lokalita úředně pojmenována na Lažan-Desfours, v roce 1886 Lažany Desfours, v roce 1900 Lažany Defurovy - v 18. století patřily rodině Desfours.

Pramen: www.chanovice.cz

Nález mincí

Na jaře roku 1999 došlo v Defurových Lažanech k unikátnímu nálezu mincí. Depot uložený v menším hrnku obsahoval 857 mincí. V souboru jsou zastoupeny míšeňské a pražské groše, dále bavorské a vídeňské feniky, a to převážně z období vlády krále Václava IV. K zakopání pokladu mohlo dojít někdy v letech 1420 – 1440.

Nebyl to první mincovní nález v Defurových Lažanech. Podle vyprávění Františka Pecháčka byla při přípravě stavby nové chalupy čp. 13 v horní části dvora vykopána prostorná jáma na hašení vápna. Zde prý došlo k nálezu asi 115 kusů pražských grošů. Každé ze sedmi dětí majitelů domu dostalo po jednom groši na památku. Zbytek byl údajně předán do Městského muzea v Horažďovicích.

Nález popsal numismatik Jindřich Teisinder, který ho zpracoval muzeum v Českých Budějovicích. Ten píše: "Dne 22. března 1937 byla vykopána na pozemku staré kovárny malá rozpadlá baňatka s obsahem starých mincí, patinou a rzí pokrytých i slepených. Slabá nádobka byla ze šedozelené hlíny, dovedně vykroužena, pálená, bez ozdob, s okrajem vyhrnutým, jen dno - 6 cm široké je vcelku. Dostav ten nález - do Českých Budějovic zaslaný - koncem června t.r. zjistil jsem 346 pražských grošů, z nichž jsem po opětovném vyčištěnía zkoumání poznal 73 grošů Karla IV. Ostatní jsou groše Václava IV., jiných grošů není. Jsou vesměs špatně zachované, opotřebované, ledabyle vybité. Dle poměru v počtu obou králů lze se domnívati, že poklad byl zakopán v době, kdy byly v Čechách v oběhu starší ražby Václava IV. a v menším množství ještě i nejmladší ražby Karla IV."

Pramen: www.chanovice.cz  

Nálezy byly popsány také v publikaci Jiří Hána - Alexandr Beránek - Jindra Hůrková - Jiří Militký - Miloš Klíma, Mincovní depoty v jihozápadních Čechách. Svazek první, Defurovy Lažany, 1999, Nález mincí ze 13. - 15. století, Klatovy 2002.

Pramen: www.chanovice.cz


zpět
 
 pondělí, 17. června 2019
 Svátek slaví Adolf
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 1
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena