česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Červené Poříčí


Základní data


První zmínka o obci Červené Poříčí pochází z roku 1318. V obci jsou zajímavé památky socha svatého Jana Nepomuckého, kaplička svatého Jana Nepomuckého, kaple Nejsvětějšího Srdce Páně, pivovar a zámek

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Červené Poříčí
poloha: 49°30'6.78 N, 13°17'40.0 E   372 m n.m.
adresa: Červené Poříčí, 340 12  Švihov
Červené Poříčí
Červené Poříčízpět

Detail

Červené Poříčí<br>
Červené Poříčí

Obec se nachází asi 15 kilometrů severně od města Klatovy. První zmínka o obci je z roku 1318. Od 18. století je používán název Červené nebo též Korunní Poříčí.

První zmínky o Červeném Poříčí v historických pramenech se objevují na počátku 14. století, kdy v listinách vystupují Jaroslav z Poříčí a jeho bratr Drslav. Majitelé poplužního dvora poříčského a vsi v období vrcholného středověku nejsou příliš známí. Vystupuje zde Radislav z Kocova, který ves vlastnil kolem roku 1411.

Po něm se pak objevuje pan Jan z Rýzmberka a Rábí v roce 1473. V tu dobu se Poříčí připojuje ke švihovskému panství, kde zůstává až do Jindřicha z Rýzmberka, který prodává poplužní dvůr a ves Jindřichovi Mladotovi z Jimanic. V roce 1569 mění opět ves, dvůr a tvrz majitele. Společně s mlýnem v Jiníně prodává Jindřich Mladota ves Poříčí Mikuláši Šicovi z Drahenic. Tento majitel zahájil stavbu zámku, ale v roce 1571 zemřel.

Poté se poříčského panství  ujal Adam Šic z Drahenic. Jako hospodář se ukázal úspěšný a k poříčskému panství postupně připojil obojí Třebýcinu, Kokšín, Vosí, Jinín a Kbel. Po jeho smrti v roce 1591 pokračuje v dobrém vedení hospodářství jeho bratr Albrecht.
Díky jejich úspěšnému hospodaření se tradovalo krajem pořekadlo:

Borovský jemnost pán Koc má peněz moc.
Poříčský jemnost pán Šic, ten jich má ještě víc.

Zdroj: http://www.cerveneporici.cz/ - Z knihy o Červeném Poříčí

 

 

Přehled nejdůležitějších událostí v obci Červené Poříčí

 
1318 - 1352
První písemná zmínka o obci, statek v držení Josefa z Poříčí.
1411
Na statku sídlil Radoslav z Kocova. 
1473
Statek v majetku Jana z Rýzemberka a na Rabí.
1547
Statek v majetku Jindřicha Mladoty z Jilmanic.
1569
Statek v majetku Mikuláše Šice z Drahenic.
1571
Statek v majetku bratrů Mikuláše Adama a Albrechta Šicových.
1587
Na věži umístěm zvon - tzv. umíráček.
1606
Velký požár, vyhořelo 13 stavení včetně velkého mlýnu se stodolami. Na následky požáru udajně zemřel pan Albrecht. Je pochován se svojí ženou v kostele ve Vřeskovicích.
1611
Albrechtúv syn Mikuláš postavil nový zámek v Červeném Poříčí.
1623
Po bitvě na Bílé Hoře byl Mikuláš odsouzen k propadnutí 2/3 majetku. V tomto roce koupil panství Filip Adam svobodný pán z Kronbergu.
1692
Zemřel Adolf Ota poslední Kronberg. Po něm panství držely jeho sestry Magdaléna Isabela, Marie Diana a Emanuela Maxmiliána. Panství se v té době nazývalo německým názvem Kronporitschen.
1702
Panství koupil generál Jan Jiří z Hauben.
1713
Amalie Eleonora z Hauben nechala postavit kapli Nejsvětějšího Srdce Kristova.
1717
Panství převzala dcera Jana Jiřího Františka Augusta provdaná Torringová z Jettenbachu, poté, co její otec padl ve válce s Tureckem u Petrovaradina. Za jejího působení dochází k barokní výzdobě zámku. Syn Františky Norbert přivedl panství k hospodářskému rozkvětu, postavil i vysokou pec, díky které se dodnes části obce říká "Na huti".
1759
Na zámku pobýval opat kladrubského kláštera Armand Streer.
1763
Panství získal v dražbě Kliment František kníže Bavorský, vévoda v Horní Falci a falckrabě rýnský. Ten odkázal panství svému příbuznému Karlovi falckraběti z Falc Zweybruken.
1784
Panství koupil kníže Kristián z Waldecka.
1795
Panství získal bavorský vévoda Maxmilián Josef.
1805
Uzavřena státní smlouva o převodu panství z rukou bavorského knížete do majetku habsbursko-lotrinského vévody a salzburského kurfiřta Ferdinanda, který se stal roku 1814 vévodou toskánským.
1815
Ferdinand se rozhodl postoupit panství rakouskému císaři Františkovi II, který měl o ně zájem pro svého vnuka, syna Napoleona Bonaparta a Luisy Rakouské.
1824
Panství přešlo do rukou Leopolda II. Toskánského a od něho se dostalo do majetku rakouského císaře Ferdinanda V. - Dobrotivého. V majetku rakouských císařů zůstalo panství až do roku 1919.
1830
V zámeckém parku byly vybudovány dva rybníky. Jeden později, v roce 1837, zanikl.
1836
Založen sbor dobrovolných hasičů.
1863
31. prosince se v Červeném Poříčí narodil projektant mostů Ing. Alois Dlabač. Projektoval například Palackého most v Praze. Zemřel 21.1.1930.
1912
Zdejší rodák Václav Hlaváček, bývalý c.k. policejní komisař v Praze, který zemřel 12.6.1912 odkázal obci jistinu na postavení ústavu pro chudé s názvem Hlaváčkův chudobinec. Pamětní deska je umístěna v chodbě do sklepa domu č.p. 27.
1914
Mlynář Jan Prokop si postavil elektrickou turbínu, která dodávala elektřinu čtyřem rolníkům a jednomu kováři.
1915
Byla postavena budova, ve které dnes sídlí obecní úřad a dům s pečovatelskou službou. Stavbu vedl zednický mistr Jan Kubec z Chudenic.
1917 - 1918
V obci a okolí řádila španělská chřipka.
1919
Velkostatek Červené Poříčí dostal nově vzniklý Československý stát. V obci byla založena veřejná obecní knihovna.
1920
Uskutečnily se volby obecního zastupitelstva. Starostou byl zvolen sociální demokrat Jan Štreit.
1921
18.9. byl slavnostně odhalen pomník obětem I. světové války, který postavila firma Petra Kripsnera z Přeštic za 2 500,- Kč.
1923
Volby do obecního zastupitelstva; starostou byl opět zvolen Jan Štreit.
1924
Obec získala pozemky od velkostatku Lužany; v červnu postihla obec velká povodeň.
1925
Pastýř Antonín Míšek byl 9.2. napaden kancem, který mu přerazil nohu. Pastýř potom zemřel v klatovské nemocnici.
1926
V pivovaru se začalo vařit nové pivo Radegast.
1928
V červenci nastoupil do úřadu nový starosta Prokop Bozděch, řezníci František Valeš a Josef Hanzlík si otevřeli nový řeznický a uzenářský obchod, mlynář Vojtěch Švec, lesní inženýr Josef Zatloukal a nájemce restaurace Josef Hanzlík pořídili vlastními silami stanici "jiskrové telegrafie", 25.8. vypukl ve stavení U Jindrů č.p. 2 požár a shořel krov a střecha, obec zakoupila pro sbor dobrovolných hasičů motorovou stříkačku od firmy Smekal z Prahy za 51 000,- Kč.
1930
Místní dělníci si postavili pod pivovarem nové domy.
1931
Velká nezaměstnanost dělníků, kteří dříve pracovali ve Škodovce v Plzni. Týdenní podpora pro svobodné byla 10,- Kč pro ženaté 20,- Kč.
1932
12.1. byl zvolen starostou sociální demokrat, domkář Vojtěch Strejc. Proti volbám podala Národně sociální strana námitku, 11.6. se konala nová volba a starostou se stal Prokop Bozděch.
1935
Obec začala stavět kanalizaci u kaple postavila kamenný taras, v osmi domech začalo hrát rádio, 16.11. byla vykradena prodejna Západočeského konzumního družstva a ukradeno zboží za 11 000,- Kč.
1936
V obci byl ustaven výbor civilní protiletecké obrany, 23.4. byla vykradena kovárna Josefa Hofmeistera, zmizelo nářadí za 2 000,- Kč, 7.6. postihla obec povodeň, 18.6. byl ve veřejné dražbě v Přešticích prodán hostinec Václava Konigsmarka Na zastávce.
1938
30.6. se konala se soudní dražba hostince U Štěpánků. Hostinec, louky a pole koupil dr. Šetek z Přeštic, byla postavena hasičská zbrojnice za 11 000,- Kč.
1939
Obec postavila kanalizaci mezi zámkem a státní silnicí.
1940
Občanům byly 11.8. na obecním úřadě vystaveny občanské průkazy.
1942
30.6. byl zatčen mlynář Vojtěch Švec a několik dní na to v Praze popraven, v únoru musela obec připravit ubytování pro německé uprchlíky, byly zabrány oba hostince - U Vadlejchů i U Zdeborů.
1945
V dubnu se na návsi pod kaštany ukryla ustupující kolona německých vojáků, auta stála také za mlýnem pod topoly a u kapličky. Toto spatřil hloubkový letec a zaútočil na něj. Auto, které vezlo munici, vybuchlo a vzplálo. Od něho byly poškozeny střechy, dveře a okna v okolí, uvnitř budov nábytek. Kaplička byla zničena a lípa popálena. 5.5. byl na zámku vyvěšen československý prapor a tentýž den přijeli do Červeného Poříčí američtí vojáci. V obci byl vytvořem branný výbor, jehož velitelem se stal Václav Steiner, a vedením obce byl pověřen František Rejthar. Američtí vojáci odjeli z obce 3.9.
1946
Po několika týdnech veder vypukl 23.5. velký požár, bylo poškozeno několik domů, především s doškovými střechami, stodoly a chlívky, 20.5. navštívil Červené Poříčí ministr vnitřního obchodu J. Zmrhal a zapsal se do pamětní knihy obce. V červnu byl reorganizován místní národní výbor, předsedou byl zvolen František Rejtar. Začala elektrofikace obce, Svaz západočeských elektráren postavil vedení ze Lhovic do Červeného Poříčí, vlastní rozvody v obci dělala firma pana Smrčka ze Švihova, elektrifikace obec stála 650 000,- Kč, dotace od ministerstva průmyslu byla 229 000,- Kč.
1947
13.6. odstranila firma pana Smrčka staré elektrické vedení, 14.5. začal fungovat obecní rozhlas, jeden tlampač byl umístěn na budově zámku, druhý na budově obecní knihovny, náklady na pořízení rozhlasu činily 52 000,- Kč, 23.8. se v obci uskutečnily dožínky.
1948
v době masopustu se konaly v obci tři plesy, po "únoru" rezignoval předseda MNV František Rejtar, novým předsedou se stal Václav Bartůšek, 23.4. byla všem zemědělcům vyplacena dotace ministerstva zemědělství jako kompenzace za neúrodu v předchozím roce, celkem bylo vyplaceno 253 000,- Kč. 23.5. se uskutečnila velká brigáda na úpravu okresní silnice od státní silnice k zámku a zároveň vyspravena cesta od kapličky na náves, techniku poskytli pracovníci lesní správy, 24.8. byl zvolen nový předseda MNV. Za zemřelého Václava Bartůška se jím stal František Fiala, tesař Škodových závodů.
1954
Povodeň zaplavila 9.8. osm domů u řeky, při likvidaci následků pomáhali i vojáci bířkovské posádky. V říjnu byl otevřen kulturní dům v bývalém hostinci U Valešů, byla rozšířena státní silnice a starý kamenný val u pastoušky nahrazen betonovým.
1955
V červenci se konala schůze k potřebě zakládání JZD, v prosinci byla dokončena poslední část kanalizace.
1956
V březnu museli vojáci výbušninami uvolnit ledové kry na řece. Jejich nápor nevydržel most u Hříbáku, který musel být stržen. V červenci převzala do své správy železniční zastávku Správa drah a opravila ji.
1957
23. ledna bylo založeno JZD, jeho prvním předsedou se stal František Voráček z čp.40, v prosinci byl postaven nový most u Hříbáku.
1958
Správa státních lesů začalo s opravou zámecké budovy a věže, ze které začala opadávat omítka. Při opravě věže byly nalezeny listiny a drobné rakouské peníze, které byly zaslány do státního archivu. Do věže byly uloženy dobové dokumenty z roku 1958.
1963
Byla rozbourána západní část stájí za hostincem U České koruny a místo nich se začal stavět nový kulturní dům.
1964
Provedla se regulace řeky Úhlavy směrem k Jínu v délce cca 300 m, jejíž součástí bylo i postavení jezu. Obec nechala opravit střechu bývalého pivovaru, na severní straně střechy byla nalezena taška s letopočtem 1826 a nečitelným podpisem, taška byla zaslána klatovskému muzeu a tam určili, že asi pocházela z cihelny v Borovech, která patřila k poříčskému zámku. Hostinec U České koruny převzala Jednota, která zde nechala udělat stavební úpravy.
1965
Oprava mostu u Hříbáku.
1966
V akci "Z" byl dostavěn kulturní dům. 217 občanů na něm odpracovalo celkem 22 610 brigádnických hodin.
1969
Byla opravena obytná část pivovaru a z bývalé varny udělána požární zbrojnice. Byla opravena kaple a některé komunikace.
1970
Byly zakoupeny tři autobusové čekárny, pokračuje oprava pivovaru.
1971
Oprava silnice Červené Poříčí - Švihov, na silnici je zcela zastaven provoz.
1973
Dokončena přístavba kulturního domu.
1976
Západočeské elektrárny provedly v Červeném Poříčí rekonstrukci elektrického vedení. Sbor dobrovolných hasičů oslavil 90. výročí založení.
1977
JZD Borovy, JZD Červené Poříčí, JZD Dehtín a JZD Švihov se spojily v JZD Nový život se sídlem ve Švihově.
1979
Červencová povodeň zaplavila sklepy domů; podzim - zahájena stavba vodovodu.
1982
Dokončena stavba obecního vodovodu. Na železniční trati vyměněny dřevěné pražce za betonové, demontáž starého železničního mostu přes Úhlavu a postavení nového ocelového
1986
Oslavy 100. let dobrovolného hasičského sboru.
1989
V listopadu bylo manželi Andrlíkovými založeno Občanské fórum.
1990
Starostou obce byl zvolen Zdeněk Voráček a místostarostou Karel Karásek. Po necelém půl roce si funkce vyměnili. Zaregistrovalo se pět soukromých zemědělců a v obci vzniklo čalounictví, truhlářství a zámečnictví.
1992
V létě byla dokončena překožka silnice I/27. V červnu byl ukončen provoz Jednoty v místní restauraci a ta byla předána v restituci oprávněným osobám. Před poutí zahájila provoz prodejna DAN se smíšeným zbožím, obec rozhodla o opravě kapličky.
1993
Mobiliář z kaple Srdce Krista Páně byl sepsán a uložen do depozitáře v klatovském muzeu, Obecní zastrupitelstvo projednalo výstavbu čístírny odpadních vod. Pro stavbu byla vybrána firma Stavex Příchovice s nabídkou 3 264 563,- Kč včetně DPH. Obec získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1 750 000,- Kč a bezúročnou půjčku ve výši 1 000 000,- Kč.
1994
31.5. zahájena stavba ČOV, provedena oprava střechy a vnějších omítek na kapli Srdce Krista Páně. 18.11. se konaly volby do obecního zastupitelstva, starostou byl zvolen Karel Karásek a jeho zástupcem Václav Brož.
1996
Správu zámku převzal Státní památkový ústav v Plzni, v červnu byla vykradena restaurace Česká koruna, kulturní dům není využit, 120. výročí od založení trati Plzeň - Nýrsko. Při této příležitosti byl zahájen v úseku Klatovy - Plzeň elektrický provoz.
1997
Z důvodu umrtí jednoho z členů zastupitelstva obce byly vyhlášeny doplňující volby. Starostou byl opět zvolen Karel Karásek a místostarostou Václav Brož.
1998
Nový nájemce kulturního domu v něm otevírá velkoobchod s obuví.
1999
Úprava prostranství kolem pomníku padlých, došlo k vyčištění zámeckého parku a k vyčištění zámeckého rybníka novými kastelány na zámku (manželé Kabešovi), byl postaven nový most přes Úhlavu u Hříbáku, obec vstoupila do Programu obnovy venkova a byl aktivován internet.
2000
Obec dokoupila potřebné stroje a nářadí k údržbě prostranství v obci. Došlo k celkovém opravě hasičské zbrojnice a okolí.
2001
Byla provedena rekonstrukce veřejného osvětení z příspěvku Programu obnovy venkova, obec byla pokryta signálem pro mobilní telefony novým vysílačem na vrchu Stramchým; došlo ke zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého.
2002
13.8. postihla obec velká povodeň, bylo zaplaveno 17 obytných domů a 5 dalších objektů.
2003
Zastupitelstvo rozhodlo o přestavbě obecního úřadu na dům s pečovatelskou službou, celkové náklady na stavbu bylo necelých 9 400 000,- Kč, z toho obec z vlastních prostředků zaplatila cca 5 300 000,- Kč. Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem.
2004
Dům s pečovatelskou službou zahájil provoz 1.11.2004.
2005
U domu s pečovatelskou službou upraven zahradní prostor a postaven zahradní altán; pokračovaly restaurátorské práce na zámku.
2006
Provedena celková rekonstrukce restaurace. Ministerstvo zemědělství poskytlo prostřednictvím MAS Pošumaví z dotačního titulu LEADER ČR 450 000,- na rekonstrukci kuchyně. Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem Greenline 20D v hodnotě téměř jeden milion korun. 22.7. se konaly oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, na oslavách byli přítomni i hasiči a zástupci obce z bavorského Neukirchenu. V listopadu se konaly volby do obecního zastupitelstva, starostou byl opět zvolen Karel Karásek.
2007
17.1.2007 slavnostně otevřena restaurace Česká koruna, byla provedena rekonstrukce železničního mostu přes Úhlavu.
2008
Byl rekonstruován spolkový byt.


Obec Červené Poříčí se rozkládá na levém břehu řeky Úhlavy 15 km od okresního města Klatovy v nadmořské výšce 372m. První zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy měl zdejší statek v držení Jaroslav z Poříčí. Obec dříve nesla název Korunní Poříčí podle jedné z mnoha rodin poříčského panství – Kronbergů. Teprve později, podle nápadné červené střechy zámku, se začalo užívat pojmenování Červené Poříčí. Významnou dominantou obce je renesanční zámek, od roku 2010 národní kulturní památka, která svou malebnou siluetou upoutá mnohého návštěvníka. Zámek byl postaven na místě původní tvrze v roce 1611 ve stylu saské renesance. K zámku přiléhá park, na jehož ohradní zdi byla umístěna kamenná poprsí českých panovníků z roku 1765, která jsou dnes k vidění ve vstupní hale zámku. Ten je přístupný po dohodě se správcem zámku na č.t. 376393022.

Mezi významné stavby v obci lze zařadit barokní kapli Nejsvětějšího Srdce Krista s unikátní výzdobou, která náleží k zámku. Barokní sloh v obci dále reprezentuje kaplička sv. Jana Nepomuckého z 18. století s vysokým barokním štítem, socha sv. Jana Nepomuckého a panský mlýn z roku 1718. Tento mlýn dodnes střeží vodník, který se zde usídlil.

V obci se nachází také bývalý pivovar z 18. století, jehož pivo s názvem Poříčský Regent bylo vyhlášené v širokém okolí. Tento objekt je ve vlastnictví soukromé osoby a prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Pokud dostanete chuť na něco opravdu dobrého, navštivte místní restauraci „Česká koruna“, která je součástí Spolkového domu a kde Vám v příjemném prostředí nabídneme produkty pravé české kuchyně. Spolkový dům dále láká na možnost využití spolkových místností – masáže, fit centrum, manikúra, pedikúra, cvičení atd. Obecní úřad sídlí spolu s knihovnou a Domem s pečovatelskou službou v zrekonstruovaném objektu bývalého chudobince. Původní kulturní dům je využit jako velkoprodejna „Svět obuvi“. K možnosti přespání v obci lze využít ubytování v soukromí v č.p. 101. Červeným Poříčím prochází naučná stezka Švihov a okolí, kterou mohou využít zejména milovníci turistiky a prehistorických památek. Přibližně 1 km od obce (u železniční stanice) došlo v 19. století na poli Tamachov k hromadnému nálezu bronzových předmětů z pozdní doby bronzové. Z Červeného Poříčí je krásná procházka na vrch Tuhošť, kde se nacházejí zbytky 3000 let starého hradiště. V okolí obce se nachází mnoho mohylových pohřebišť, jako výrazná připomínka pravěkého osídlení. V obci se každoročně pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů pořádají kulturní a sportovní akce, které lákají návštěvníky z širokého okolí.

Pramen: Běleč mikroregion, vydal Mikroregion Běleč, 2013
zpět

Fotogalerie
zpět

Příběhy


Navštěvuje zámek bílá paní?

Ve zdejším zámku se od 18. století objevovala bílá paní. Proto zde bylo zavedeno stálé modlení pod soškou Panny Marie, které prováděla starší žena z Poříčí. Když se paní přestala pravidelně modlit, začala se bílá paní znovu objevovat nebo kolem zámku vznikaly velké vichřice. Jednou večer se strhl tak silný vítr, který otevřel všechna okna zámku. Podivné bylo, že když vítr ustal, okna se sama zavřela. Tak když paní pro své stáří již nemohla do zámku docházet, musela se modlit doma, aby se tyto noční úkazy již neobjevovaly.

Pramen:

Běleč mikroregion, 2013


zpět
 
 pátek, 16. listopadu 2018
 Svátek slaví Otmar
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 1
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena