česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Bukovník - Bitovín - Boží muka


Základní data


Boží muka u cesty mezi Bukovníkem a Soběšicemi.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Bukovník
poloha: 49°12'53.9 N, 13°39'46.6 E   0 m n.m.
adresa: Bukovník, 341 63  Žihobce
Boží muka u Bukovníku
Boží muka u Bukovníkuzpět

Detail

Boží muka u Bukovníku<br>
Boží muka u Bukovníku

V místech dvou rybníků pod vrchem původním názvem Vitovín, přejmenovaným v časech třicetileté války na Bitovín, stojí na planince Boží muka, připomínající střetnutí Švédů s císařskými, v němž padlo mnoho žoldnéřů, poté zakopaných v okolí. Bylo zde nalézáno mnoho pozůstatků jejich výzbroje, podkov koní a lidských kostí. Střetnutí se událo okolo r. 1645, za tažení Švédů pod velením generála Torstensona.  

Pramen: Novák Ladislav, Obec Bukovník, 2011
zpět

Příběhy


 Pravděpodobný průběh bitvy

Střetnutí se událo okolo r. 1645, za tažení Švédů pod velením generála Torstensona. Průběh střetnutí, podobného mnoha jiným, která se na našem území odehrála, se udál asi takto:

Táhlým úvalem od osady Žihobce cválá vzhůru východním směrem eskadrona lehké švédské jízdy, pátrající po císařských, kteří jsou tu někde v kopcích skryti. Široké střechy jezdeckých klobouků s bílými pštrosími péry na kosmatých světlovlasých hlavách, blyštivé kyrysy na hrudích jezdců, zvonivý třesk kovových součástí na postrojích a zbraních, odfrkávání koní, pot a pach kůže a zvířat, to vše provází rachotivý dusot kopyt skupiny.

Již docválali vzhůru na volnou planinku, která klesá náhle k potoku, nad nímž se zdvíhá obrostlý vršek. Koně a lidé ucítili pach vody a vidina osvěžení je zbavuje ostražitosti. Na úpatí protějšího zarostlého svahu, kam nemohou jezdci dohlédnout, se však napříč staré cesty rozestavěla řada císařských mušketýrů a za nimi v řadě kopiníci. Mušketýři již založili pušky do vidlic a zapálili lunty. I kopiníci zapřeli šikmo před sebe svá kopí, jejichž hroty spolu s četnými jícny mušket tvoří hrozivou hráz. Další jsou skryti mezi křovinami a stranou v záloze čeká oddíl kyrysníků, připravených zasáhnout. Výhody a přesila císařských jsou zřejmé.

Švédové již sjeli k potoku a koně i lidé žíznivě pijí. V tom třesknou muškety a zdvihne se křik. Neúprosná řež se strhne v úzkém údolíčku a nikdo se nezdržuje zajišťováním zajatců. Pověst praví, že potok pod kopcem protékající, zrudl prolitou krví. A tak jen boží muka na planině nad potokem a jméno vrchu jsou památkou na bojiště, kde se střetli žoldnéři naší zemi cizí, kteří zde rozsévali jen smrt a zkázu.

Pramen: Novák Ladislav, Obec Bukovník, 2011

Poklad na Blažňově

Když prý z bitvy u Bitovína prchali vojáci a důstojníci, odnesli železnou kasu se žoldovními penězi na Blažňov, kde ji zapustili do jámy a zavalili balvany. Pověst také uvádí, že pod Blažňovem za války třicetileté a už za válek husitských tábořilo mnoho ozbrojenců,kteří okolní vsi vyplenili.

V r. 1870 byly Na Pahorku nalezeny dva hrnky španělských stříbrných peněz s obrazem krále Filipa II. Tehdejší učitel Svoboda nález odeslal do muzea v Praze a jeden peníz si ponechal na památku.Na Blažňově v sedle mezi Pálenou Horou a Březinkou a v Pokloništi bývaly vyorávány četné části nádob, takzvaných popelnic,z časů předkřesťanského osídlení místa. Má se za to, že Blažňov byl pohanským obětištěm, kde na Pálené Hoře spálení zemřelí byli po žehu pohřbíváni.

Při výkopech pro vodovod v r. 1930 byla v poli nad Šárem nalezena stará železná radlice, jaké byly používány při orbě v raném středověku. Některé tyto nálezy spolu s nálezy ostruh a podkov z okolí Bitovína byly uchovávány v kabinetu místní školy ještě ve 30. letech minulého století. O jejich osudu po zrušení školy není zpráv. Kronika uvádí, že mnohé prý si přisvojili neznámí nálezci.

Pramen: Novák Ladislav, Obec Bukovník, 2011


zpět
 
 středa, 22. května 2019
 Svátek slaví Emil
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 1
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena