èesky        nìmecky       

Chanovice - St. Josef Kapelle


Grunddatenkraj: Plzeòský kraj
okres: Klatovy
obec: Chanovice
poloha: 49°24'23.9 N, 13°42'51.9 E   566 m n.m.
adresa: Chanovice , 341 01  Chanovice
email: obec.chanovice@email.cz
url: http://www.chanovice.czzpìt

Foto


St. Josef Kapelle

St. Josef Kapellezpìt
 
 Donnerstag, 21. Juni 2018
 Temperatur: 22.9 °C

  Wetterstation 
Datum: 2.6.2018
Abmessungszeit: 1
Temperatur: 22.9°C
Feuchtigkeit: 49.5 %
Windstärke: 9.7 km/h
Windrichtung:  Westlich


 Verkehr 
  1/22 (kø. 22/187) èásteèná uzavírka
  1/27 (kø. 27/190) èásteèná uzavírka
  1/27 (kø. 27/279) èásteèná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kø. 169/1699)) èásteèná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kø. 185/18515)) silnice uzavøena
  2/185 (Luèice u Chudenic (kø. 185/18510)) silnice uzavøena