èesky        nìmecky       

Chanovice - Galerie


Grunddatenkraj: Plzeòský kraj
okres: Klatovy
obec: Chanovice
poloha: 49°24'17.1 N, 13°42'53.5 E   0 m n.m.
adresa: Chanovice, 341 01  Horažïovice
email: ic.chanovice@email.cz
url: www.chanovice.czzpìt

Foto

zpìt
 
 Sonntag, 24. März 2019
 Temperatur: 22.9 °C

  Wetterstation 
Datum: 2.6.2018
Abmessungszeit: 1
Temperatur: 22.9°C
Feuchtigkeit: 49.5 %
Windstärke: 9.7 km/h
Windrichtung:  Westlich


 Verkehr 
  1/22 (kø. 22/187) èásteèná uzavírka
  1/27 (kø. 27/190) èásteèná uzavírka
  1/27 (kø. 27/279) èásteèná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kø. 169/1699)) èásteèná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kø. 185/18515)) silnice uzavøena
  2/185 (Luèice u Chudenic (kø. 185/18510)) silnice uzavøena