èesky        nìmecky       

Dolany - Øakom - Gedenktafel an František Piha


Grunddaten


Gedenktafel an MUDr. František Piha in Øakom

kraj: Plzeòský kraj
okres: Klatovy
obec: Dolany
poloha: 49°25'49.7 N, 13°13'22.3 E   486 m n.m.
adresa: Dolany - Øakom, 339 01  Klatovy
email: obec.dolany@worldonline.cz
url: http://www.obec-dolany.cz
Gedenktafel für MUDr. František Piha in Øakom
Gedenktafel für MUDr. František Piha in Øakomzpìt
 
 Donnerstag, 24. Januar 2019
 Temperatur: 22.9 °C

  Wetterstation 
Datum: 2.6.2018
Abmessungszeit: 1
Temperatur: 22.9°C
Feuchtigkeit: 49.5 %
Windstärke: 9.7 km/h
Windrichtung:  Westlich


 Verkehr 
  1/22 (kø. 22/187) èásteèná uzavírka
  1/27 (kø. 27/190) èásteèná uzavírka
  1/27 (kø. 27/279) èásteèná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kø. 169/1699)) èásteèná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kø. 185/18515)) silnice uzavøena
  2/185 (Luèice u Chudenic (kø. 185/18510)) silnice uzavøena